Basis design: Principles and practice

Basis design: Principles and practice/ Kenneth F. Bates. -- 1st ed. -- New York: The world publishing Co., 1960.
174p. includes index; 24cm.
Dewey Class no. : 620.0042 -- dc 21
Call no. : 620.0042 B329

Từ khóa: 1. Design. 2. Thiết kế.

7 p ovanketv4 22/07/2022 16 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.