22.000 từ thi TOEFL

Đây là quyển sách về từ vựng học được biên soạn trên một cơ sở lý thuyết vững chắc và với mục đích thực tiễn cao độ. Mục đích của nó là nhằm tăng cường vốn từ tiếng Anh cho học viên càng nhanh càng tốt. Cuốn sách không phải chỉ nhắm vào mục tiêu thực tiễn mà còn trình bày một cách hệ thống về một lối tiếp cận từ vựng uyên bác.
Sách có tại thư viện khu A, Phòng mượn
Số phân loại: 425.6 L665
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.