1001 câu đố thông minh

Cuốn sách được biên soạn thông qua việc tham khảo một số công trình sưu tầm, biên khảo về câu đố dân gian đã xuất bản trong mấy thập kỷ qua, cuốn sách còn tập hợp một số lượng đáng kể các câu đố hiện đại đã được đăng rải rác trong một số báo và tạp chí, sắp xếp chúng lại theo đề mục cho hợp lý.
Sách có tại thư viện khu A, Phòng mượn
Số phân loại: 398.6 M917
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.