• Mạch Điện Cần Thiết Trong Nhà

  Mạch Điện Cần Thiết Trong Nhà

  Mạch Điện Cần Thíêt Trong Nhà / Nguyễn Đức Ánh . -- Lần Thứ 1. -- H .: Đại Học Và Giáo Dục Chuyên Nghịêp, 1991 148tr.; 19cm Summary: Nội dung chính: Dewey Class no. : 621.31 -- dc 21Call no. : 621.31 N573 - A596

   6 p hcmute 18/10/2021 19 1

 • Báo hiệu và truyền dẫn số của mạch vòng thuê bao

  Báo hiệu và truyền dẫn số của mạch vòng thuê bao

  Báo hiệu và truyền dẫn số của mạch vòng thuê bao/ Whitham D. Reeve; Vũ Đức thọ (dịch). -- H.: Giáo dục, 2001 619tr.; 27cm Summary: cd Dewey Class no. : 621.382 16 -- dc 21Call no. : 621.38216 R331

   3 p hcmute 15/10/2021 10 0

 • Lý thuyết mạch điện tử & tự động thiết kế mạch bằng máy tính

  Lý thuyết mạch điện tử & tự động thiết kế mạch bằng máy tính

  Lý thuyết mạch điện tử và tự động thiết kế mạch bằng máy tính/ Dương Tử Cường. -- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2000 199tr.; 27cm Dewey Class no. : 621.381 5 -- dc 21Call no. : 621.3815 D923-C974

   10 p hcmute 15/10/2021 13 1

 • Kỹ thuật điều khiển tập II

  Kỹ thuật điều khiển tập II

  Kỹ thuật điều khiển : T2/ Choi Yong Sik. -- Hà Nội: Lao động - Xã hội, 2000 51tr.; 27cm Dewey Class no. : 621.31 -- dc 21Call no. : 621.31 C546-S579

   4 p hcmute 15/10/2021 11 0

 • Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện

  Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện

  Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện / Nguyễn Xuân Phú (Chủ biên), Trần Thành Tâm. -- Hà Nội: Khoa Học và Kỹ Thuật, 1998 316tr.; 21cm Dewey Class no. : 621.319 -- dc 21Call no. : 621.319 N573-P577

   5 p hcmute 15/10/2021 10 0

 • Lưới điện và hệ thống điện - T.1

  Lưới điện và hệ thống điện - T.1

  Lưới điện và hệ thống điện - T.1 / Trần Bách. -- Hà Nội: Khoa Học và Kỹ Thuật, 2000 344tr.; 24cm Dewey Class no. : 621.319 -- dc 21Call no. : 621.319 T772 - B118

   9 p hcmute 05/10/2021 60 6

 • Hướng dẫn thiết kế, lắp đặt mạng điện trung tâm thương mại

  Hướng dẫn thiết kế, lắp đặt mạng điện trung tâm thương mại

  Hướng dẫn thiết kế, lắp đặt mạng điện trung tâm thương mại / Trần Thế San, Nguyễn Trọng Thắng. -- Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2001 328tr.; 24cm Dewey Class no. : 621.319 -- dc 21Call no. : 621.319 T772-S194

   8 p hcmute 05/10/2021 43 1

 • Thiết kế điện, dự toán và tính giá thành

  Thiết kế điện, dự toán và tính giá thành

  Thiết kế điện, dự toán và tính giá thành / K.B. Raina, S.K. bhattacharya; Phạm Văn Niên (dịch). -- Hà Nội: Khoa Học và Kỹ Thuật, 1996 379tr.; 24cm Summary: cd Dewey Class no. : 621.319 -- dc 21Call no. : 621.319 R154

   5 p hcmute 05/10/2021 37 3

 • Ngắn mạch trong hệ thống điện: Sách kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (1956-1996)

  Ngắn mạch trong hệ thống điện: Sách kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (1956-1996)

  Ngắn mạch trong hệ thống điện: Sách kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (1956-1996) / Richard Roeper. -- Hà Nội: Khoa Học và Kỹ Thuật, 1996 215tr.; 21cm Summary: cd Dewey Class no. : 621.319 -- dc 21Call no. : 621.319 R716

   5 p hcmute 05/10/2021 35 1

 • Lý thuyết hệ thống

  Lý thuyết hệ thống

  Lý thuyết hệ thống / Trần Đình Long. -- Xuất bản lần thứ 2 có sửa chữa và bổ sung. -- Hà nội: Khoa Học và Kỹ Thuật, 1999 178tr.; 24cm Summary: cd Dewey Class no. : 621.319 -- dc 21Call no. : 621.319 T772 - L848

   5 p hcmute 05/10/2021 44 2

 • Bảo vệ Rơle và tự động hóa trong hệ thống điện

  Bảo vệ Rơle và tự động hóa trong hệ thống điện

  Bảo vệ Rơle và tự động hóa trong hệ thống điện/ Lê Kim Hùng, Đoàn Ngọc Minh Tú. -- H.: Giáo dục, 1998 206tr.; 27cm Dewey Class no. : 621.319 -- dc 21Call no. : 621.319 L433-H936

   11 p hcmute 05/10/2021 55 1

 • Tính toán phân tích hệ thống điện

  Tính toán phân tích hệ thống điện

  Tính toán phân tích hệ thống điện / Đỗ Xuân Khôi. -- Hà Nội: Khoa Học và Kỹ Thuật, 1998 220tr.; 24cm Summary: cd Dewey Class no. : 621.319001 -- dc 21Call no. : 621.319 Đ631 - K45

   7 p hcmute 05/10/2021 49 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429