• HIỂU BIẾT MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH DÙNG MẠNG NƠRON TÍCH CHẬP

  HIỂU BIẾT MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH DÙNG MẠNG NƠRON TÍCH CHẬP

  Trong bài báo này, tác giả sẽ sử dụng công nghệ học sâu, cụ thể ở đây là sử dụng các kỹ thuật trong mạng nơron tích chập để nhận dạng đối tượng, đa đối tượng và vị trí của đối tượng trong ảnh. Các kỹ thuật CNN, RCNN, Fast RCNN, Faster RCNN trong mạng nơ ron tích chập sẽ được giới thiệu và mô phỏng,trích dẫn kết quả so sánh để đánh...

   7 p hcmute 12/04/2019 9 0

 • Ethics in information technology

  Ethics in information technology

  ETHICS IN INFORMATION TECHNOLOGY, THIRD EDITION offers updated and newsworthy coverage of issues such as file sharing, infringement of intellectual property, security risks, Internet crime, identity theft, employee surveillance, privacy, compliance, social networking, and ethics of IT corporations. This book offers an excellent foundation in ethical decision-making for current and future business managers and IT professionals.

   20 p hcmute 12/04/2019 5 0

 • NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ NÔNG TRẠI, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IoT

  NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ NÔNG TRẠI, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IoT

  Bài báotrình bày tóm tắt nội dung nghiên cứu và thiết kế hệ thống nông trại thông minh ứng dụng công nghệ IoT. Đề tài này tập trung nghiên cứu phương pháp thu thập dữ liệu từ các cảm biến môi trường, tổng hợp, lưu trữ và gửi dữ liệu lên server. Đề tài ứng dụng logic mờ để đưa ra lời khuyên cho người nông dân dựa trên các thông số thu...

   8 p hcmute 12/04/2019 7 0

 • Adobe Flash professional CS6 : Illustrated

  Adobe Flash professional CS6 : Illustrated

  Teaching your students has never been easier than with ADOBE FLASH PROFESSIONAL CS6 ILLUSTRATED. This reader-friendly book presents each skill on two facing pages, providing detailed instructions on the left-hand page and large, full-color screenshots on the right page. The visual format helps students intuitively grasp the concepts in the book and apply them to the classroom and workplace environment.

   18 p hcmute 12/04/2019 6 0

 • NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG SCADA CHO NHÀ MÁY NƯỚC LONG SƠN 5.000 m3NGÀY/ ĐÊM THỊXÃ TÂN CHÂU, TỈNH AN GIANG

  NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG SCADA CHO NHÀ MÁY NƯỚC LONG SƠN 5.000 m3NGÀY/ ĐÊM THỊXÃ TÂN CHÂU, TỈNH AN GIANG

  Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu, xây dựng mô hình điều khiển và giám sát vận hành của nhà máy nước sử dụng phần mềm Scada WinCC và thiết bị điều khiển lập trình PLC. Trên cơ sở vận hành của hệ thống trong nhà máy, tác giả thiết kế chương trình điều khiển và giám sát vận hành các thiết bị trong phạm vi của nhà máy thông qua giao diện...

   11 p hcmute 12/04/2019 5 0

 • New perspectives on Adobe Flash CS4 Professional

  New perspectives on Adobe Flash CS4 Professional

  Provides students with comprehensive instruction on Adobe Flash CS4 using the New Perspectives Series' signature case-based, problem-solving approach. Illustrates concepts with full-color screen shots and diagrams. Fosters student confidence with increasingly difficult tasks within each tutorial. Bolsters concepts and skills through end-of-chapter materials including Quick Checks, Review Assignments, and multiple Case Problems.

   17 p hcmute 11/04/2019 6 0

 • NHẬN DẠNG BIỂN BÁO GIAO THÔNG DÙNG MÁY HỌC

  NHẬN DẠNG BIỂN BÁO GIAO THÔNG DÙNG MÁY HỌC

  Ngày nay, sự phát triển bùng nổ của Machine Learning/ Neural Network đã đưa máy móc đến gần với con người, đã có rất nhiều ứng dụng có kết quả khả quan trong đời sống, đặc biệt là giao thông.

   8 p hcmute 11/04/2019 7 0

 • New Perspectives on Javascript and AJAX: Comprehensive

  New Perspectives on Javascript and AJAX: Comprehensive

  This book provides comprehensive instruction in basic to advanced concepts of javascript programming, teaching students to apply JavaScript to create real-world applications using a practical approach.

   24 p hcmute 28/03/2019 12 0

 • Web Application Security

  Web Application Security

  Web Application Security

   12 p hcmute 02/08/2018 149 7

 • The Design of Design

  The Design of Design

  I write to prod designer and design project managers into thinking hard about the project of designing things, especially compex systems. The viewpoints is that of an engineer, focused on utility and effectiveness but also on efficiency and elegance

   13 p hcmute 02/08/2018 95 1

 • Introduction to Algorithms

  Introduction to Algorithms

  Before there were computers, there were algorithms. But now that there are computers, there are even more algorithms, and algorithms lie at the heart of computing. This book provides the comprehensive introduction to the modern study of computer algorithms

   12 p hcmute 02/08/2018 89 4

 • Learning Object-Oriented Programming in C++ 5.0

  Learning Object-Oriented Programming in C++ 5.0

  Learning Object-Oriented Programming in C++ 5.0 is a uniquely practical, hands-on guide to the powerful features of C# 5.0, one of the most common, general purpose object-oriented programming language in use today

   12 p hcmute 02/08/2018 100 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429