• XÂY DỰNG MÔ HÌNH GIÁM SÁT GIAO THÔNG

  XÂY DỰNG MÔ HÌNH GIÁM SÁT GIAO THÔNG

  Module camera gắn trên kit Raspberry có nhiệm vụ quay video, Raspberry sẽ có nhiệm vụ xử lý ảnh rồi thông qua tính toán tìm ra được tốc độ. Sau đó dữ liệu này sẽ được truyền và lưu trên webserver. ESP8266 NodeMCU có nhiệm vụ truy cập vào webserver lấy dữ liệu đã được Raspberry gởi lên và lưu trên webserver về lưu trong bộ nhớ EPROM thông qua tín hiệu...

   22 p hcmute 11/05/2018 6 0

 • THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ NÔNG TRẠI

  THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ NÔNG TRẠI

  Ngày xƣa thay vì người nuôi phải vất vả ra tận chuồng trại đề theo dõi các vấn đề về chuồng trại thì giờ đây đã có hệ thống điều khiển từ xa thông qua máy tính, điện thoại Smart Phone một cách dễ dàng theo điều kiện chuồng trại ,theo dõi các thông số nhiệt độ ,ánh sáng,độ ẩm.Từ đó người nuôi có những biện pháp cần thiết để chăm...

   22 p hcmute 10/05/2018 8 0

 • HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT VÀ THU THẬP DỮ LIỆU CHẤT LƯỢNG NƯỚC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IoTs

  HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT VÀ THU THẬP DỮ LIỆU CHẤT LƯỢNG NƯỚC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IoTs

  Hệ thống hướng đến môi trƣờng nƣớc biển đưa ra cảnh báo kịp thời thông qua chuông báo tại chỗ, tin nhắn và thông qua mạng, ngƣời dùng sẽ tra cứu thông số môi trƣờng thông qua mạng để kịp thời xử lý.Thông số sẽ được lưu trữ lại để người dùng tham khảo và có biện pháp theo dõi lâu dài nhằm đưa ra phương án nuôi trồng thủy sản thích...

   22 p hcmute 10/05/2018 12 1

 • HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ CẢNH BÁO QUA MẠNG

  HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ CẢNH BÁO QUA MẠNG

  Với một mạng lƣới công nghệ số đang lan rộng khắp toàn cầu. Hệ thống mạng di động và mạng Internet hỗ trợ rất nhiều cho việc giám sát. Các cảnh báo nhanh chóng đƣợc thông báo bằng mạng di động và mạng Internet để giảm thiểu thiệt hại cũng nhƣ mất mát về ngƣời và của.

   22 p hcmute 10/05/2018 10 0

 • Information Security Risk Assessment Toolkit: Practical Assessments through Data Collection and Data Analysis

  Information Security Risk Assessment Toolkit: Practical Assessments through Data Collection and Data Analysis

  In order to protect company’s information assets such as sensitive customer records, health care records, etc., the security practitioner first needs to find out: what needs protected, what risks those assets are exposed to, what controls are in place to offset those risks, and where to focus attention for risk treatment. This is the true value and purpose of information security risk assessments. Effective risk assessments are meant to...

   10 p hcmute 26/03/2018 25 0

 • LabVIEW for Everyone

  LabVIEW for Everyone

  This brand-new Third Edition has been fully revamped and expanded to reflect new features and techniques introduced in LabVIEW 8. You’ll find two new chapters, plus dozens of new topics, including Project Explorer, AutoTool, XML, event-driven programming, error handling, regular expressions, polymorphic VIs, timed structures, advanced reporting, and much more. Certified LabVIEW Developer (CLD) candidates will find callouts linking to key...

   25 p hcmute 19/03/2018 24 1

 • Introduction to CATIA V5 Release 19

  Introduction to CATIA V5 Release 19

  An Introduction to CATIA V5 Release 19 is a collection of tutorials meant to familiarize the reader with the mechanical design workbenches that are available in CATIA Release 19. The reader is not required to have any previous CATIA knowledge. The workbenches covered in this book are; Sketcher, Part Design, Wireframe and Surface Design, Assembly Design, and Drafting. Preceding each tutorial is a brief description of the workbench, toolbars,...

   5 p hcmute 19/03/2018 22 1

 • LẬP TRÌNH VỚI C#

  LẬP TRÌNH VỚI C#

  Cuốn sách hướng dẫn người học từng bước lập trình với C#; xây dựng ứng dụng trên Windows Form; xây dựng ứng dụng, tạo hai trang web quản lý bán hang và quản lý tuyển sinh với các hướng dẫn từng bước làm cơ sở cho việc thiết kế các trang web phức tạp hơn.

   9 p hcmute 05/03/2018 56 8

 • Giáo trình hóa tin học

  Giáo trình hóa tin học

  Nền tảng cơ bản của giáo trình là sự áp dụng cơ học thống kê vào các vấn đề lí thuyết hóa học và được sắp xếp theo trình tự phát triển của vấn đề như: ngôn ngữ lập trình pascal và các thuật toán tìm nghiệm cơ bản dùng trong hóa học...

   9 p hcmute 25/01/2018 35 0

 • Thiết kế và thi công mô hình xe tự động vệ sinh

  Thiết kế và thi công mô hình xe tự động vệ sinh

  Luận văn nghiên cứu sử dụng ngôn ngữ lập trình trên vi điều khiển ARM, xuất nhập trên các port I/O của vi điều khiển ARM, sử dụng cảm biến quang để xác định vật cản, điều khiển động cơ DC giảm tốc hợp lý, dùng dữ liệu có được từ cảm biến la bàn số để ổn định hướng di chuyển, và giao tiếp với máy tính để truyền nhận lệnh điều...

   22 p hcmute 06/11/2017 59 1

 • Hệ thống quản lý quán cà phê

  Hệ thống quản lý quán cà phê

  Đề tài tập trung nghiên cứu hệ thống quản lý quán cà phê sao cho chủ quán có thể tiết kiệm chi phí nhất trong việc quản lý nhân viên, tiết kiệm thời gian và tạo tính chuyên nghiệp cho quán nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ bằng cách kết hợp thiết bị điện tử trong khâu phục vụ khách...

   22 p hcmute 03/11/2017 57 4

 • HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUÁN CÀ PHÊ

  HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUÁN CÀ PHÊ

  Đề tài tập trung nghiên cứu hệ thống quản lý quán cà phê sao cho chủ quán có thể tiết kiệm chi phí nhất trong việc quản lý nhân viên, tiết kiệm thời gian và tạo tính chuyên nghiệp cho quán nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ bằng cách kết hợp thiết bị điện tử trong khâu phục vụ khách.

   22 p hcmute 01/11/2017 56 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429