• Robot công nghiệp

  Robot công nghiệp

  Robot công nghiệp/ Phạm Đăng Phước. -- Tái bản . -- H.: Xây dựng, 2012 214tr.; 27cm Dewey Class no. : 629.892 -- dc 22Call no. : 629.892 P534-P577

   6 p hcmute 04/10/2021 40 5

 • Điều khiển logic lập trình PLC

  Điều khiển logic lập trình PLC

  Điều khiển logic lập trình PLC/ Tăng Văn Mùi, Nguyễn Tiến Dũng. -- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2011 247tr.; 21cm Dewey Class no. : 629.89 -- dc 22Call no. : 629.89 T164-M953

   9 p hcmute 04/10/2021 51 6

 • Điều khiển logic và ứng dụng: Hệ thống logic hai trạng thái và ứng dụng. Logic mờ và điều khiển mờ

  Điều khiển logic và ứng dụng: Hệ thống logic hai trạng thái và ứng dụng. Logic mờ và điều khiển mờ

  Điều khiển logic và ứng dụng: Hệ thống logic hai trạng thái và ứng dụng. Logic mờ và điều khiển mờ/ Nguyễn Trọng Thuần. -- In lần thứ 4có chỉnh sửa. -- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2009 280tr.; 24cm Dewey Class no. : 629.8312 -- dc 22Call no. : 629.8312 N573-T532

   9 p hcmute 04/10/2021 23 1

 • Kỹ thuật đo lường tự động điều khiển

  Kỹ thuật đo lường tự động điều khiển

  Kỹ thuật đo lường tự động điều khiển/ Phạm Văn Tuân (ch.b), Hán Trọng, Đỗ Quang Ngọc, Phạm Văn Biên. -- H.: Bách Khoa Hà Nội, 2008 373tr.; 27cm Dewey Class no. : 629.8 -- dc 22Call no. : 629.8 P534-T883

   9 p hcmute 04/10/2021 26 0

 • Hướng dẫn thiết kế và lắp ráp Robot từ các linh kiện thông dụng

  Hướng dẫn thiết kế và lắp ráp Robot từ các linh kiện thông dụng

  Hướng dẫn thiết kế và lắp ráp Robot từ các linh kiện thông dụng/ Trần Thế San (Biên dịch); Nguyễn Ngọc Phương (Hiệu đính). -- Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2005 312tr.; 21cm Dewey Class no. : 629.892 -- dc 21Call no. : 629.892 H957

   12 p hcmute 04/10/2021 24 1

 • Cơ điện tử trong chế tạo máy

  Cơ điện tử trong chế tạo máy

  Cơ điện tử trong chế tạo máy/ Trương Hữu Chí, Võ Thị Ry. -- In lần thứ nhất. -- Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2007 386tr.; 24cm Dewey Class no. : 629.8 -- dc 21Call no. : 629.8 T871-C532

   8 p hcmute 04/10/2021 37 6

 • Cơ sở tự động

  Cơ sở tự động

  Cơ sở tự động/ Lương Văn Lăng. -- Tái bản lần thứ nhất. -- Tp.HCM: Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2007 262tr.; 24cm Summary: Dewey Class no. : 629.8 -- dc 22Call no. : 629.8 L964-L269

   8 p hcmute 04/10/2021 21 0

 • Bộ điều khiển lập trình vận hành và ứng dụng

  Bộ điều khiển lập trình vận hành và ứng dụng

  Bộ điều khiển lập trình vận hành và ứng dụng/ Lê Hoài Quốc, Chung Tấn Lâm. -- H.: Khoa học và kỹ Thuật, 1999 311tr.; 24cm Dewey Class no. : 629.89 -- dc 21Call no. : 629.89 L433-Q163

   9 p hcmute 04/10/2021 21 0

 • Hướng dẫn thiết kế mạch và lập trình PLC

  Hướng dẫn thiết kế mạch và lập trình PLC

  Hướng dẫn thiết kế mạch và lập trình PLC/ Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Phương. -- Đà Nẵng: Nxb Đà Nẵng, 2005 230tr.; 21cm. Summary: Ghi chú: PLC ( Programmable Logic Controller ) Dewey Class no. : 629.89 -- dc 21Call no. : 629.89 H957

   8 p hcmute 04/10/2021 28 2

 • Phần tử tự động trong hệ thống điện

  Phần tử tự động trong hệ thống điện

  Phần tử tự động trong hệ thống điện / Nguyễn Hồng Thái. -- In lần thứ 3 có sửa chữa, bổ sung. -- Hà Nội: Khoa Học và Kỹ Thuật, 2006 329tr.; 27cm Dewey Class no. : 629.804 3 -- dc 22Call no. : 629.8043 N573-T364

   9 p hcmute 04/10/2021 17 0

 • Điều khiển logic và ứng dụng - Tập 1: Hệ thống logic hai trạng thái và ứng dụng. Logic mờ và điều khiển mờ

  Điều khiển logic và ứng dụng - Tập 1: Hệ thống logic hai trạng thái và ứng dụng. Logic mờ và điều khiển mờ

  Điều khiển logic và ứng dụng - Tập 1: Hệ thống logic hai trạng thái và ứng dụng. Logic mờ và điều khiển mờ/ Nguyễn Trọng Thuần. -- In lần thứ 3 có chỉnh sửa. -- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2006 268tr.; 24cm Dewey Class no. : 629.8312 -- dc 22Call no. : 629.8312 N573-T532

   11 p hcmute 04/10/2021 17 1

 • PLC trong điều khiển các quá trình công nghiệp: Bộ điều khiển khả lập trình PLC

  PLC trong điều khiển các quá trình công nghiệp: Bộ điều khiển khả lập trình PLC

  PLC trong điều khiển các quá trình công nghiệp: Bộ điều khiển khả lập trình PLC/ Lê Hoài Quốc, Chung Tấn Lâm. -- Tái bản lần thứ nhất. -- Tp.Hồ Chí Minh; Đaị học Quốc gia, 2006 311tr.; 24cm Dewey Class no. : 629.89 -- dc 22Call no. : 629.89 L433-Q163

   9 p hcmute 04/10/2021 18 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429