• Wear children's

  Wear children's

  Wear children's. -- : , 2003. 82p.; 28cm. Dewey Class no. : 687.042 -- dc 21 Call no. : 687.042 G211

   3 p hcmute 22/07/2022 6 0

 • Gap press. -- New York: Milan, 2002

  Gap press. -- New York: Milan, 2002

  Gap press. -- New York: Milan, 2002. 191p.; 28cm. Dewey Class no. : 687.042 -- dc 21 Call no. : 687.042 G211

   5 p hcmute 22/07/2022 8 0

 • Wear children's

  Wear children's

  Wear children's. -- : , 2003 82p.; 28cm. 1. Cắt may . 2. Fashion and art. 3. Thời trang và Nghệ thuật. Dewey Class no. : 687.042 -- dc 21 Call no. : 687.042 G211

   3 p hcmute 07/07/2022 23 0

 • Gap press

  Gap press

  Gap press. -- New York: Milan, 2002 191p.; 28cm. 1. Fashion and arts. 2. Thời trang và Nghệ thuật. Dewey Class no. : 687.042 -- dc 21 Call no. : 687.042 G211

   5 p hcmute 07/07/2022 21 0

 • Cosmetics : Advertisement revered book

  Cosmetics : Advertisement revered book

  Cosmetics : Advertisement revered book. -- : , 98p. ; 29cm ISBN 9783368110860 1. . I. . II. Title: Cosmetics : . III. Title: Advertisement revered book. Dewey Class no. : 646.72 -- dc 23 Call no. : 646.72 C834

   3 p hcmute 27/06/2022 22 0

 • Flat patern cutting and modelling for fashion

  Flat patern cutting and modelling for fashion

  Providing skills needed to translate design ideas and working sketches into garment patterns, this book presents a variety of methods. It is arranged in self-contained lessons with text and diagrams associated with the emphasis on a 3-dimensional, practical approach. Call no. : 687.12 S787

   6 p hcmute 23/05/2022 41 1

 • Để có đôi chân khỏe và đẹp

  Để có đôi chân khỏe và đẹp

  Để có đôi chân khỏe và đẹp/ Minh Phương. -- Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 2009 173tr.; 20cm Dewey Class no. : 646.7 -- dc 22 Call no. : 646.7 M664-P577

   7 p hcmute 13/05/2022 23 0

 • Nghệ thuật trang điểm hiện đại

  Nghệ thuật trang điểm hiện đại

  Nghệ thuật trang điểm hiện đại/ Huỳnh Thu Dung. -- H.: Phụ nữ, 2006 123tr.; 24cm Dewey Class no. : 646.7 -- dc 22Call no. : 646.7 H986-D918

   5 p hcmute 13/05/2022 42 0

 • Cùng tô điểm cuộc sống : Tư vấn khéo tay - Thời Trang - Thẩm mỹ

  Cùng tô điểm cuộc sống : Tư vấn khéo tay - Thời Trang - Thẩm mỹ

  Cùng tô điểm cuộc sống : Tư vấn khéo tay - Thời Trang - Thẩm mỹ / Nguyễn Bắc Hùng(Chủ biên). -- Xb. lần 1. -- Hà Nội: Thanh niên, 2000 158tr; 20cm Dewey Class no. : 646.7 -- dc 21Call no. : 646.7 N573-H936

   7 p hcmute 13/05/2022 27 0

 • Hướng dẫn thực hành trang điểm

  Hướng dẫn thực hành trang điểm

  Hướng dẫn thực hành trang điểm / Phi Phụng (biên soạn). -- TP.HCM: Nxb Trẻ, 1999 46tr.; 19cm Summary: cd Dewey Class no. : 646.7 -- dc 21Call no. : 646.7 P543-P577

   4 p hcmute 13/05/2022 27 0

 • Nghệ thuật làm đẹp

  Nghệ thuật làm đẹp

  Nghệ thuật làm đẹp/ Nghi Trang(Biên soạn), Kim Quy(Biên soạn). -- Xb. lần 1. -- Hà Nội.: Thanh niên, 2000 156tr; 19cm Dewey Class no. : 613.7, 646.7 -- dc 21Call no. : 646.7 N568-T772

   10 p hcmute 13/05/2022 27 0

 • 140 câu hỏi đáp về chăm sóc sắc đẹp phụ nữ

  140 câu hỏi đáp về chăm sóc sắc đẹp phụ nữ

  140 câu hỏi đáp về chăm sóc sắc đẹp phụ nữ/ Ánh Ngọc(Biên soạn). -- Xb. lần 1. -- Tp. HCM.: Trẻ, 2000 179tr.; 19cm Dewey Class no. : 646.7 -- dc 21Call no. : 646.7 M917

   6 p hcmute 13/05/2022 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429