• Application Communication for personal and professional contexts

  Application Communication for personal and professional contexts

  Application Communication for personal and professional contexts / James Payne, Diana Carlin. -- Topeka, KS : Clark Publishing, Inc., 2001. xv, 526 p. ; 24 cm ISBN 0931054753 Dewey Class no. : 384.54 -- dc 21 Call no. : 384.54 P346

   15 p hcmute 22/07/2022 14 0

 • The best of news design 35

  The best of news design 35

  The best of news design 35. -- Beverly, Mass. : Rockport Publishers, [2014]. 272p. ; 31cm ISBN 9781631590108 Dewey Class no. : 686.2252 -- dc 23 Call no. : 686.2252 B561

   3 p hcmute 22/07/2022 11 0

 • Silk sereen printing

  Silk sereen printing

  Silk sereen printing/ James Eisenberg. -- 1st ed.. -- Illinois: McKnight&McKnigh, 1957. 91p. include index ; 28cm. Dewey Class no. : 686.2316 -- dc 21 Call no. : 686.2316 E36

   7 p hcmute 22/07/2022 7 0

 • The book:The story of printing & bookmaking

  The book:The story of printing & bookmaking

  The book:The story of printing & bookmaking/ Douglas C. McMurtrie. -- 9th ed.. -- London: Oxford University Press, 1967. 676p. includes index; 26cm. Dewey Class no. : 686.3 -- dc 21 Call no. : 686.3 M168

   23 p hcmute 22/07/2022 6 0

 • The best of news design 35

  The best of news design 35

  The Best of News Design 35th Edition is the latest edition of Rockport's highly respected series. It features the best-of-the-best in news design of various kinds. Call no. : 686.2252 B561

   3 p hcmute 07/07/2022 20 0

 • Kỹ thuật sửa chữa máy photocopy-T1

  Kỹ thuật sửa chữa máy photocopy-T1

  Kỹ thuật sửa chữa máy photocopy-T1/ Nguyễn Trung Quân. -- Lần Thứ 1. -- H.: Thống Kê, 2001 447tr.; 24cm Dewey Class no. : 686.402 84 -- dc 21 Call no. : 686.40284 N573 -Q144

   6 p hcmute 01/06/2022 28 0

 • Nhập môn tư duy thiết kế: Bố cục và typography - Basic of design: Layout and typography for beginners / Lisa Graham.

  Nhập môn tư duy thiết kế: Bố cục và typography - Basic of design: Layout and typography for beginners / Lisa Graham.

  Nhập môn tư duy thiết kế: Bố cục và typography - Basic of design: Layout and typography for beginners / Lisa Graham. -- ấn bản lần thứ hai. -- H. : Bách khoa Hà Nội, 2015 321tr. ; 23cm ISBN 9786049385575

   7 p hcmute 06/05/2022 61 2

 • Tự học in lụa

  Tự học in lụa

  Tự học in lụa/ Tam Linh . -- Tp.HCM.: Văn hoá Sài gòn, 2005 410tr.; 24cm Dewey Class no. : 686.231 6 -- dc 22Call no. : 686.2316 T153-L755

   5 p hcmute 22/04/2022 46 2

 • Kỹ thật in offset

  Kỹ thật in offset

  Kỹ thật in offset/ Nguyễn Nam Điện. -- Lần Thứ1. -- H.: Trường dạy nghề chuyên ngành in, 1993 190tr.; 20,5cm Summary: Nội dung chính: Dewey Class no. : 686.231 5 -- dc 21Call no. : 686.2315 K99

   5 p hcmute 19/04/2022 114 1

 • Đại cương về kỹ thuật in

  Đại cương về kỹ thuật in

  Đại cương về kỹ thuật in/ Đặng Dung . -- Lần Thứ1. -- H.: Công nhân kỹ thuật, 1978 305tr.; 19cm Summary: Nội dung chính: Dewey Class no. : 686.2 -- dc 21Call no. : 686.2 Đ182 - D916

   6 p hcmute 19/04/2022 70 3

 • Hướng dẫn sửa chữa - Bảo trì máy photocopy

  Hướng dẫn sửa chữa - Bảo trì máy photocopy

  Hướng dẫn sửa chữa - Bảo trì máy photocopy/ Trần Thế San, Tăng Văn Mùi. -- Tp.HCM.: Đà Nẵng, 2006 320tr; 21cm Dewey Class no. : 621.816 -- dc 21Call no. : 621.816 T772-S194

   7 p hcmute 17/03/2022 56 0

 • Giáo trình kỹ thuật truyền hình

  Giáo trình kỹ thuật truyền hình

  Giáo trình kỹ thuật truyền hình/ Đỗ Hoàng Tiến, Bùi Như Phong, Đinh Thị Kim Phượng. -- H.: Giáo dục, 2008 259tr ; 27cm Dewey Class no. : 621.388 -- dc 21Call no. : 621.388 Đ631-T562

   9 p hcmute 14/03/2022 43 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429