• Nghiên cứu ứng xử của cấu kiện bê tông cốt thép sử dụng cốt liệu xỉ thép

  Nghiên cứu ứng xử của cấu kiện bê tông cốt thép sử dụng cốt liệu xỉ thép

  Phát triển năng lực hợp tác giải quyết vấn đề qua tổ chức học tập trải nghiệm cho sinh viên các ngành kỹ thuật: Luận án tiến sĩ ngành Giáo dục học/ Đặng Thị Diệu Hiền; Dương Thị Kim Oanh, Nguyễn Vũ Bích Hiền (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2021, 200tr.: hình, bảng; 30cm + 1 đĩa CD, Kèm phụ...

   295 p hcmute 16/03/2022 115 7

 •  Nghiên cứu, ứng dụng năng lượng điện cảm trên ô tô

   Nghiên cứu, ứng dụng năng lượng điện cảm trên ô tô

  Nghiên cứu, ứng dụng năng lượng điện cảm trên ô tô: Luận án tiến sĩ ngành Kỹ thuật Cơ khí/ Phan Nguyễn Quí Tâm; Đỗ Văn Dũng, Nguyễn Bá Hải (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2021, xxv,107tr.: hình, bảng; 30cm + 1 đĩa CD, Kèm phụ lục, 02 quyển tóm tắt Dewey Class no. : 629.254 -- dc 23Call no. :...

   162 p hcmute 16/03/2022 108 8

 •  Development of meta - heuristic of optimization methods for mechanics problems

   Development of meta - heuristic of optimization methods for mechanics problems

  Development of meta - heuristic optimization methods for mechanics problems: PhD thesis of the Engineering mechanics/ Lam Phat Thuan; Nguyen Hoai Son, Le Anh Thang (supervisor). -- Ho Chi Minh city: HCM university of Technology and Education, 2021, xiv, 124p.: ill; 30cm + 1 CD, Tên tiếng việt: Phát triển các phương pháp tối ưu hóa thông minh cho các bài toán cơ học Dewey Class no. : 531 -- dc 23Call no. : 9520101...

   143 p hcmute 16/03/2022 55 1

 •  Nghiên cứu các phương pháp đa tỉ lệ kết cấu tấm không đồng nhất

   Nghiên cứu các phương pháp đa tỉ lệ kết cấu tấm không đồng nhất

  Nghiên cứu các phương pháp đa tỉ lệ kết cấu tấm không đồng nhất: Luận án tiến sĩ ngành Cơ kỹ thuật/ Nguyễn Hoàng Phương; Lê Văn Cảnh, Nguyễn Trung Kiên (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2021, xxi, 158tr.: minh họa, phụ lục; 30cm + 1 đĩa CD Dewey Class no. : 624.177 65 -- dc 23Call no. : 9520101 624.17765...

   182 p hcmute 16/03/2022 85 3

 •  Phân tích trạng thái tới hạn và đánh giá độ tin cậy cho mối hàn laser

   Phân tích trạng thái tới hạn và đánh giá độ tin cậy cho mối hàn laser

  Phân tích trạng thái tới hạn và đánh giá độ tin cậy cho mối hàn laser: Luận án tiến sĩ ngành Cơ kỹ thuật/ Nguyễn Nhựt Phi Long; Nguyễn Hoài Sơn (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2021, xix, 170tr.: minh họa, phụ lục; 30cm + 1 đĩa CD Dewey Class no. : 671.52 -- dc 23Call no. : 9520101 671.52 N573-L848

   153 p hcmute 16/03/2022 60 2

 •  Phát triển năng lực phản tỉnh thông qua hoạt động thực tập lâm sàng cho sinh viên điều dưỡng

   Phát triển năng lực phản tỉnh thông qua hoạt động thực tập lâm sàng cho sinh viên điều dưỡng

  Phát triển năng lực phản tỉnh thông qua hoạt động thực tập lâm sàng cho sinh viên điều dưỡng: Luận án tiến sĩ ngành Giáo dục học/ Nguyễn Hưng Hòa; Ngô Anh Tuấn, Võ Thị Xuân (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2021, xiii, 270tr.: minh họa, phụ lục; 30cm + 1 đĩa CD + 1 quyển tóm tắt Dewey Class no....

   292 p hcmute 16/03/2022 58 2

 •  Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển phân ly dùng cho các hệ thống đa biến

   Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển phân ly dùng cho các hệ thống đa biến

  Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển phân ly dùng cho các hệ thống đa biến: Luận án tiến sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí/ Lê Linh; Lê Hiếu Giang, Trương Nguyễn Luân Vũ (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2020, xvi, 148tr.: minh họa; 30cm + 1 đĩa CD + 1 quyển tóm tắt Dewey Class no. : 629.8 -- dc 23Call no. : 9520103...

   182 p hcmute 16/03/2022 79 2

 •  Nghiên cứu ảnh hưởng của gia nhiệt khuôn phun ép bằng khí nóng đến độ bền sản phẩm nhựa dạng thành mỏng

   Nghiên cứu ảnh hưởng của gia nhiệt khuôn phun ép bằng khí nóng đến độ bền sản phẩm nhựa dạng thành mỏng

  Nghiên cứu ảnh hưởng của gia nhiệt khuôn phun ép bằng khí nóng đến độ bền sản phẩm nhựa dạng thành mỏng: Luận án tiến sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí/ Trần Minh Thế Uyên; Đỗ Thành Trung, Phạm Sơn Minh (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2020, xix, 124tr.: minh họa; 30cm + 1 đĩa CD +1 quyển tóm tắt...

   147 p hcmute 16/03/2022 59 1

 •  Ứng dụng bể chứa chất lỏng có thành mỏng trong việc kháng chấn và điều khiển dao động công trình

   Ứng dụng bể chứa chất lỏng có thành mỏng trong việc kháng chấn và điều khiển dao động công trình

  Ứng dụng bể chứa chất lỏng có thành mỏng trong việc kháng chấn và điều khiển dao động công trình: Luận án tiến sĩ ngành Cơ kỹ thuật/ Bùi Phạm Đức Tường; Phan Đức Huynh, Lương Văn Hải (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2020, xx, 183tr.: minh họa; 30cm + 1 đĩa CD Dewey Class no. : 624.176 2 -- dc...

   207 p hcmute 16/03/2022 58 2

 •  Nghiên cứu bộ nghịch lưu ba pha ba bậc hình T với khả năng tăng áp và chịu được lỗi

   Nghiên cứu bộ nghịch lưu ba pha ba bậc hình T với khả năng tăng áp và chịu được lỗi

  Nghiên cứu bộ nghịch lưu ba pha ba bậc hình T với khả năng tăng áp và chịu được lỗi: Luận án tiến sĩ ngành Kỹ thuật điện tử/ Đỗ Đức Trí; Nguyễn Minh Khai, Quách Thanh Hải (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2019, xxii, 190tr.; 30cm + 1 đĩa CD Dewey Class no. : 621.313 -- dc 23Call no. : 9520203 621.313...

   161 p hcmute 16/03/2022 59 6

 •  Nghiên cứu chế tạo và tính toán mô phỏng màng mỏng với nền Cacbon giống kim cương có tính chống mòn cao và ma sát thấp

   Nghiên cứu chế tạo và tính toán mô phỏng màng mỏng với nền Cacbon giống kim cương có tính chống mòn cao và ma sát thấp

  Nghiên cứu chế tạo và tính toán mô phỏng màng mỏng với nền Cacbon giống kim cương có tính chống mòn cao và ma sát thấp: Luận án tiến sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí/ Lê Văn An; Bùi Xuân Lâm, Lê Hiếu Giang (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2020, xxxiii, 165tr.; 30cm + 1 CD Dewey Class no. : 620.118 -- dc 23Call no....

   155 p hcmute 16/03/2022 65 4

 •  Development of novel meshless method for limit and shakedown analysis of structures & materials

   Development of novel meshless method for limit and shakedown analysis of structures & materials

  Development of novel meshless method for limit and shakedown analysis of structures & materials: Doctor thesis Engineering mechanics/ Ho Le Huy Phuc; Le Van Canh, Phan Duc Hung (Supervisor). -- Ho Chi Minh city: Ho Chi Minh city University of technology and education, 2020 xxiii, 185p.; 30cm + 1 CD Dewey Class no. : 620.112 -- dc 23Call no. : 9520103 620.112 H678-P577

   181 p hcmute 16/03/2022 42 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429