• Nhà tù Côn Đảo (1862 -1930)

  Nhà tù Côn Đảo (1862 -1930)

  Nhà tù Côn Đảo (1862 -1930)/ Lê Hữu Phước. -- Tp.HCM: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2006. 325tr.; 21cm. Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn. Số phân loại: 959.7 L433-P577

   11 p hcmute 25/10/2021 17 0

 • Tết mậu thân 1968 - 40 năm nhìn lại

  Tết mậu thân 1968 - 40 năm nhìn lại

  Tết mậu thân 1968 - 40 năm nhìn lại/ Nguyễn Hà Thanh. -- H.: Lao động, 2008. 174tr.; 27cm. Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn. Số phân loại: 959.7043 T347

   13 p hcmute 25/10/2021 13 0

 • Góp phần tìm hiểu nghìn năm văn hiến

  Góp phần tìm hiểu nghìn năm văn hiến

  Góp phần tìm hiểu nghìn năm văn hiến/ Phạm Đình Nhân. -- H.: Văn hóa thông tin, 2009. 349tr.; 21cm 1. Lịch sử Việt Nam. 2. Lịch sử -- Việt Nam. Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn. Số phân loại: 959.7 P534-N576

   9 p hcmute 25/10/2021 15 0

 • Với Thăng Long Hà Nội

  Với Thăng Long Hà Nội

  Với Thăng Long Hà Nội/ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn. -- H.: Thế Giới, 2011. 683tr.; 24cm. Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn. Số phân loại: 959.731 T871 - V217

   13 p hcmute 25/10/2021 14 0

 • Nền hòa bình mong manh: Washington, Hà Nội và tiến trình của Hiệp định Paris

  Nền hòa bình mong manh: Washington, Hà Nội và tiến trình của Hiệp định Paris

  Nền hòa bình mong manh: Washington, Hà Nội và tiến trình của Hiệp định Paris/Pierre Asselin. H.: Sự thật, 2015. Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn. Số phân loại: 959.7043 A844

   8 p hcmute 25/10/2021 11 0

 • Từ cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến : tư liệu và suy nghĩ - Tập 1/Cao Tự Thanh

  Từ cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến : tư liệu và suy nghĩ - Tập 1/Cao Tự Thanh

  Từ cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến : tư liệu và suy nghĩ - Tập 1/Cao Tự Thanh. Tp. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ. Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn. Số phân loại: 959.703 2 T883

   9 p hcmute 25/10/2021 12 0

 • Cải cách Hồ Quý Ly

  Cải cách Hồ Quý Ly

  Cải cách Hồ Quý Ly/ Phan Đăng Thanh, Trương Thị Hòa. -- Tái bản có bổ sung. -- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2012. 259tr.; 19cm. Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn. Số phân loại: 959.70251 P535-T367

   12 p hcmute 25/10/2021 12 0

 • Biển và đảo Việt Nam: Mấy lời hỏi - đáp

  Biển và đảo Việt Nam: Mấy lời hỏi - đáp

  Biển và đảo Việt Nam: Mấy lời hỏi - đáp/ Hà Minh Hồng, Trần Thuận, Trần Nam Tiến,... -- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2012. 303tr.; 21cm. Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn. Số phân loại: 959.7 B588

   7 p hcmute 25/10/2021 12 0

 • Ký ức tàu không số

  Ký ức tàu không số

  Ký ức tàu không số/Mã Thiện Đồng. -- Có sửa chữa và bổ sung. -- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2011. 248tr.; 21cm. Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn. Số phân loại: 959.7 M111-Đ682

   8 p hcmute 25/10/2021 14 0

 • Hỏi đáp về các chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

  Hỏi đáp về các chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

  Hỏi đáp về các chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. -- H.: Quân đội nhân dân, 2009. 193tr.; 21cm. Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn. Số phân loại: 959.7041 H719

   6 p hcmute 25/10/2021 15 0

 • Hỏi đáp về các cuộc khởi nghĩa Việt Nam

  Hỏi đáp về các cuộc khởi nghĩa Việt Nam

  Hỏi đáp về các cuộc khởi nghĩa Việt Nam/ Phạm Trường Khang. -- H.: Văn hóa thông tin, 2009. 193tr.; 21cm. Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn. Số phân loại: 959.7 P534-K45

   9 p hcmute 25/10/2021 12 0

 • Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến 1858

  Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến 1858

  Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến 1858/ Trương Hữu Quýnh (ch.b.), Đào Tố Uyên, Phạm Văn Hùng. -- In lần thứ 3. -- H.: Đại học Sư phạm, 2008. 298tr.; 24cm. Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn. Số phân loại: 959.702 T871-Q177

   7 p hcmute 25/10/2021 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429