• NHỮNG KIẾN THỨC CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯ VIỆN

  NHỮNG KIẾN THỨC CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯ VIỆN

  Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đã có định hướng: “Về công tác thư viện, cần mở rộng các thư viện hiện có, xây dựng thêm một số thư viện ở các khu công nhân, các thị xã và mở rộng phong trào đọc sách báo.”

   39 p hcmute 18/10/2018 78 0

 • KỸ NĂNG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

  KỸ NĂNG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

  Dự án là một tập hợp các công việc, được thực hiện bởi một tập thể, nhằm đạt được một kết quả dự kiến, trong một thời gian dự kiến, với một kinh phí dự kiến. Dự án phân loại mục tiêu của dự án, phân loại theo phạm vi, phân loại theo lĩnh vực hoạt động, phân loại theo nguồn vốn, phân loại theo tính chất quy mô của dự án...

   34 p hcmute 18/10/2018 125 8

 • Hướng dẫn sử dụng Thư viện điện tử IEEE Xplore Digital Library: Sách điện tử - Cơ sở dữ liệu trực tuyến trong giáo dục đại học 4.0

  Hướng dẫn sử dụng Thư viện điện tử IEEE Xplore Digital Library: Sách điện tử - Cơ sở dữ liệu trực tuyến trong giáo dục đại học 4.0

  Nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu của tập thể giảng viên và sinh viên của nhà trường, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và nâng cấp vị thế cạnh tranh của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, xứng đáng là một trong những trường đại học hàng đầu của khu vực, nhà trường đã triển khai sử dụng và khai thác hiệu quả...

   29 p hcmute 07/09/2018 424 25

 • EBOOK KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG 2018

  EBOOK KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG 2018

  Tủ sách ebook phục vụ đào tạo 4.0: tập hợp nhiều tài liệu giáo trình chuyên môn nhằm phục vụ cho công việc giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên.

   21 p hcmute 24/08/2018 313 5

 • EBOOK KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 2018

  EBOOK KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 2018

  Tủ sách ebook phục vụ đào tạo 4.0: tập hợp nhiều tài liệu giáo trình chuyên môn nhằm phục vụ cho công việc giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực lý luận khoa học chính trị.

   21 p hcmute 23/08/2018 171 2

 • EBOOK KHOA XÂY DỰNG 2018

  EBOOK KHOA XÂY DỰNG 2018

  Tủ sách ebook phục vụ đào tạo 4.0: tập hợp nhiều tài liệu giáo trình chuyên môn nhằm phục vụ cho các chuyên ngành đào tạo của khoa: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, kiến trúc, quản lý xây dựng, cơ kỹ thuật.

   22 p hcmute 23/08/2018 349 10

 • EBOOK KHOA IN VÀ TRUYỀN THÔNG 2018

  EBOOK KHOA IN VÀ TRUYỀN THÔNG 2018

  Tủ sách ebook phục vụ đào tạo 4.0: tập hợp nhiều tài liệu giáo trình chuyên môn do tập thể giảng viên Khoa in và truyền thông đã biên soạn nhằm phục vụ cho các chuyên ngành đào tạo của khoa: Công nghệ in

   28 p hcmute 23/08/2018 250 6

 • NHẬP MÔN XÃ HỘI HỌC

  NHẬP MÔN XÃ HỘI HỌC

  Xã hội học, một ngành khoa học ra đời vào khoảng nữa cuối thế kỹ XIX ở các nước châu Âu, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và tư tưởng của con người đã diễn ra một quá trình đảo lộn theo chiều hướng khác nhau: tích cực, tiêu cực, tiến bộ, không tiến bộ.

   16 p hcmute 23/08/2018 154 13

 • EBOOK KHOA KINH TẾ 2018

  EBOOK KHOA KINH TẾ 2018

  Tủ sách ebook phục vụ đào tạo 4.0: tập hợp nhiều tài liệu giáo trình chuyên môn do tập thể giảng viên Khoa Kinh tế đã biên soạn nhằm phục vụ cho các chuyên ngành đào tạo của khoa: Quản lý công nghiệp, Kế toán, Thương mại điện tử, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý kinh tế

   25 p hcmute 21/08/2018 262 5

 • EBOOK KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2018

  EBOOK KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2018

  Tủ sách ebook phục vụ đào tạo 4.0: tập hợp nhiều tài liệu giáo trình chuyên môn do tập thể giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin đã biên soạn nhằm phục vụ cho các chuyên ngành đào tạo của khoa: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật dữ liệu

   25 p hcmute 21/08/2018 256 10

 • EBOOK KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ THỰC PHẨM 2018

  EBOOK KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ THỰC PHẨM 2018

  Tủ sách ebook phục vụ đào tạo 4.0: tập hợp nhiều tài liệu giáo trình chuyên môn do tập thể giảng viên Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm đã biên soạn nhằm phục vụ cho các chuyên ngành đào tạo của khoa: Công nghệ thực phẩm; Công nghệ hóa học; Công nghệ kỹ thuật môi trường

   27 p hcmute 21/08/2018 252 1

 • EBOOK VIỆN SƯ PHẠM KỸ THUẬT 2018

  EBOOK VIỆN SƯ PHẠM KỸ THUẬT 2018

  “Tủ sách EBOOK HCMUTE phục vụ đào tạo 4.0” tập hợp nhiều tài liệu giáo trình do tập thể giảng viên Viện Sư phạm kỹ thuật biên soạn, nhằm góp phần tích cực trong việc thực hiện thành công sứ mệnh là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao trong các...

   29 p hcmute 21/08/2018 259 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429