• Hướng dẫn sử dụng Thư viện điện tử IEEE Xplore Digital Library: Sách điện tử - Cơ sở dữ liệu trực tuyến trong giáo dục đại học 4.0

  Hướng dẫn sử dụng Thư viện điện tử IEEE Xplore Digital Library: Sách điện tử - Cơ sở dữ liệu trực tuyến trong giáo dục đại học 4.0

  Nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu của tập thể giảng viên và sinh viên của nhà trường, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và nâng cấp vị thế cạnh tranh của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, xứng đáng là một trong những trường đại học hàng đầu của khu vực, nhà trường đã triển khai sử dụng và khai thác hiệu quả...

   29 p hcmute 07/09/2018 263 5

 • EBOOK KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG 2018

  EBOOK KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG 2018

  Tủ sách ebook phục vụ đào tạo 4.0: tập hợp nhiều tài liệu giáo trình chuyên môn nhằm phục vụ cho công việc giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên.

   21 p hcmute 24/08/2018 196 2

 • EBOOK KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 2018

  EBOOK KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 2018

  Tủ sách ebook phục vụ đào tạo 4.0: tập hợp nhiều tài liệu giáo trình chuyên môn nhằm phục vụ cho công việc giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực lý luận khoa học chính trị.

   21 p hcmute 23/08/2018 84 1

 • EBOOK KHOA XÂY DỰNG 2018

  EBOOK KHOA XÂY DỰNG 2018

  Tủ sách ebook phục vụ đào tạo 4.0: tập hợp nhiều tài liệu giáo trình chuyên môn nhằm phục vụ cho các chuyên ngành đào tạo của khoa: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, kiến trúc, quản lý xây dựng, cơ kỹ thuật.

   22 p hcmute 23/08/2018 213 1

 • EBOOK KHOA IN VÀ TRUYỀN THÔNG 2018

  EBOOK KHOA IN VÀ TRUYỀN THÔNG 2018

  Tủ sách ebook phục vụ đào tạo 4.0: tập hợp nhiều tài liệu giáo trình chuyên môn do tập thể giảng viên Khoa in và truyền thông đã biên soạn nhằm phục vụ cho các chuyên ngành đào tạo của khoa: Công nghệ in

   28 p hcmute 23/08/2018 144 1

 • NHẬP MÔN XÃ HỘI HỌC

  NHẬP MÔN XÃ HỘI HỌC

  Xã hội học, một ngành khoa học ra đời vào khoảng nữa cuối thế kỹ XIX ở các nước châu Âu, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và tư tưởng của con người đã diễn ra một quá trình đảo lộn theo chiều hướng khác nhau: tích cực, tiêu cực, tiến bộ, không tiến bộ.

   16 p hcmute 23/08/2018 41 9

 • EBOOK KHOA KINH TẾ 2018

  EBOOK KHOA KINH TẾ 2018

  Tủ sách ebook phục vụ đào tạo 4.0: tập hợp nhiều tài liệu giáo trình chuyên môn do tập thể giảng viên Khoa Kinh tế đã biên soạn nhằm phục vụ cho các chuyên ngành đào tạo của khoa: Quản lý công nghiệp, Kế toán, Thương mại điện tử, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý kinh tế

   25 p hcmute 21/08/2018 172 2

 • EBOOK KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2018

  EBOOK KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2018

  Tủ sách ebook phục vụ đào tạo 4.0: tập hợp nhiều tài liệu giáo trình chuyên môn do tập thể giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin đã biên soạn nhằm phục vụ cho các chuyên ngành đào tạo của khoa: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật dữ liệu

   25 p hcmute 21/08/2018 177 1

 • EBOOK KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ THỰC PHẨM 2018

  EBOOK KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ THỰC PHẨM 2018

  Tủ sách ebook phục vụ đào tạo 4.0: tập hợp nhiều tài liệu giáo trình chuyên môn do tập thể giảng viên Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm đã biên soạn nhằm phục vụ cho các chuyên ngành đào tạo của khoa: Công nghệ thực phẩm; Công nghệ hóa học; Công nghệ kỹ thuật môi trường

   27 p hcmute 21/08/2018 173 0

 • EBOOK VIỆN SƯ PHẠM KỸ THUẬT 2018

  EBOOK VIỆN SƯ PHẠM KỸ THUẬT 2018

  “Tủ sách EBOOK HCMUTE phục vụ đào tạo 4.0” tập hợp nhiều tài liệu giáo trình do tập thể giảng viên Viện Sư phạm kỹ thuật biên soạn, nhằm góp phần tích cực trong việc thực hiện thành công sứ mệnh là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao trong các...

   29 p hcmute 21/08/2018 156 1

 • EBOOK KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 2018

   EBOOK KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 2018

  Tủ sách ebook phục vụ đào tạo 4.0. Tập thể giáo viên Khoa Điện - điện tử đã biên soạn nhiều tài liệu giáo trình chuyên môn cho các ngành:Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật Y sinh (Điện tử Y sinh); Công nghệ kỹ thuật máy tính.

   44 p hcmute 20/08/2018 429 3

 • EBOOK KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 2018

  EBOOK KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 2018

  Tủ sách ebook phục vụ đào tạo 4.0. Tập thể giáo viên Khoa Cơ khí động lực đã biên soạn nhiều tài liệu giáo trình chuyên môn cho ngành CNKT Ô tô và CNKT Nhiệt.

   28 p hcmute 09/08/2018 119 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429