• A book on writing

  A book on writing

  Cuốn sách này được biên soạn theo phương pháp giao tiếp gồm bốm cấp độ: sơ cấp. trung cấp, cao cấp và nâng cao.Mỗi unit trong từng cấp độ đều có bài thiết lập tình huống cho chủ điểm ngữ pháp, phần thực hành giao tiếp và bài tập nghe có trọng tâm là chủ điểm ngữ pháp của toàn unit. Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại:...

   6 p hcmute 14/01/2021 3 0

 • Giáo trình ngữ pháp tiếng Anh thực hành = Practical English Grammar :Tập 2

  Giáo trình ngữ pháp tiếng Anh thực hành = Practical English Grammar :Tập 2

  Giáo trình English Grammar là cuốn sách thứ hai trong bộ sách ba quyển, dành cho sinh viên năm nhất và hai khoa Ngữ văn Anh, trường đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn. Giáo trình này được biên soạn theo các văn phạm Tiếng Anh. Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại: 425 N573-Đ232

   6 p hcmute 14/01/2021 4 0

 • Giúp trí nhớ văn phạm luyện thi chứng chỉ A, B tiếng Anh: những điểm ngữ pháp chủ yếu của giáo trình Streamline 1-2-3

  Giúp trí nhớ văn phạm luyện thi chứng chỉ A, B tiếng Anh: những điểm ngữ pháp chủ yếu của giáo trình Streamline 1-2-3

  Quyển sách này giúp các bạn học sinh, sinh viên nắm vững một cách hệ thống những điểm ngữ pháp chủ yếu vào những tình huống giao tiếp hằng ngày trong 3 cuốn giáo trình Streamline. Hy vọng cuốn sách này sẽ giúp cho các bạn luyện thi chứng chỉ tiếng anh một cách hiệu quả. Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại: 425 Đ182-T562

   6 p hcmute 14/01/2021 4 0

 • Bài tập đặt câu môn tiếng Anh

  Bài tập đặt câu môn tiếng Anh

  Bài tập đặt câu tiếng anh với 3 cấp độ khác nhau. Cuốn sách này hướng dẫn cách đặt câu theo từng hoạt động từ cơ bản tới nâng cao, kèm theo là đáp án để giúp độc giả có thể tự học cũng như tự luyện tiếng Anh. Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại: 425.076 N573-L931

   4 p hcmute 14/01/2021 3 0

 • Giúp trí nhớ văn phạm Anh văn

  Giúp trí nhớ văn phạm Anh văn

  Cuốn sách này giúp cho người đọc cách ghi nhớ các tính từ, trạng từ, câu, ngữ và mệnh đề theo văn phạm. Đây là một cách dễ dàng giúp ta ghi nhớ một cách khoa học và dễ dàng áp dụng vào thực tiễn. Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại: 425 N573-K45

   3 p hcmute 14/01/2021 5 0

 • Tự luyện làm câu theo mẫu tiếng Anh: Trên 1.000 câu để tự luyện - có giải đáp

  Tự luyện làm câu theo mẫu tiếng Anh: Trên 1.000 câu để tự luyện - có giải đáp

  Để giúp các bạn học sinh, sinh viên và các bạn tự học, chúng tôi đã biên soạn cuốn sách này với hơn 32 mẫu câu hỏi với 32 cấu trúc và hướng dẫn chính xác dùng động từ nào thuộc mẫu câu nào . Phương pháp mà chúng tôi biên soạn là phương pháp quy nạp nghĩa là chúng tôi cho ví dụ dẫn chứng trước rồi đưa ra những nhận xét, rút ra quy tắc, công...

   6 p hcmute 14/01/2021 4 0

 • Chuẩn kiến thức về trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh

  Chuẩn kiến thức về trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh

  Bộ đề này đóng góp cho việc chuẩn hóa kiến thức về các dạng bài là các dạng bài thường gặp trong chương trình đào tạo ở mọi cấp tiếng Anh hiện nay. Nhờ đó trành được tình trạng học một đàng thi một nẻo, không theo một cách chuẩn mực nào cả, vượt chương trình, học tủ, học máy móc, không năm được quy luật cũng như lúng túng khi gặp...

   8 p hcmute 14/01/2021 7 0

 • New perspectives on exploring the basic of Microsoft Windows XP: Investigating the Windows XP, Operating system

  New perspectives on exploring the basic of Microsoft Windows XP: Investigating the Windows XP, Operating system

  Sách có tại thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại: 005.43 N532

   5 p hcmute 10/11/2020 19 0

 • An optimization case study on single point Incremental Forming

  An optimization case study on single point Incremental Forming

  Single point incremental forming is a major process in a number of different industrial applications.

   7 p hcmute 02/11/2020 24 0

 • Influence of 3D-Printing Parametes on Flexural Stregth of PLA Plastic Products

  Influence of 3D-Printing Parametes on Flexural Stregth of PLA Plastic Products

  3D-printing technologies, also know as AM(additive manufacturing are playing an important role in the fourth industrial revolution.

   6 p hcmute 02/11/2020 20 1

 • Detecting seismic frequency occur based on motif discovery approach

  Detecting seismic frequency occur based on motif discovery approach

  Detection and prediction of seismic are important problems have extensive application in many areas such as predict earthquakes, tsunamis in geography, architecture..., especially in the traffic construction domain. Researching to find out the effective seismic prediction and detection method with high accuracy is a hot trend both in Vietnam and the world. The survey phased of seismic characteristics before starting a project on traffic...

   11 p hcmute 02/11/2020 12 0

 • Network security management solutions based on network access control and security vulnerability management technique

  Network security management solutions based on network access control and security vulnerability management technique

  Computer networks and Internet applications are growing exponentially, leading to an increase in network traffic and access speed. In addition to providing a secure and reliable high-speed connection, protecting the system from network attacks is critical for service providers and network administrators. Denial of service (DoS) attacks, especially distributed denial of service (DDoS), and network scanners that look for vulnerabilities to...

   11 p hcmute 02/11/2020 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429