Kỹ thuật trồng cà phê: Phần 1

Tài liệu Nghề trồng cà phê là một trong 100 Tài liệu thuộc chương trình 100 nghề cho nông dân do NXB Nông nghiệp ấn hành. Phần 1 Tài liệu trình bày các nội dung: Nghề trồng cà phê, kỹ thuật trồng cà phê. Mời các bạn cùng tham khảo.