• bảo tồn đa dạng sinh học dải ven bờ Việt Nam

  bảo tồn đa dạng sinh học dải ven bờ Việt Nam

  nêu rõ tổng quan môi trường ven bờ Việt Nam, khu hệ sinh vật dải ven bờ biển, tiềm năng bảo tồn đa dạng sinh học. Sách cũng nói về việc xây dựng các khu bảo tồn biển, mô hình bảo vệ đa dạng sinh học cho cộng đồng địa phương khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà, mô hình nuôi trồng rừng ngập mặn Tiên Lãng - Hải Phòng. Đặc biệt, tác giả...

   10 p hcmute 12/05/2017 103 3

 • Tiến bộ khoa học công nghệ: Vi nấm diệt côn trùng phục vụ nông lâm nghiệp tại Việt Nam

  Tiến bộ khoa học công nghệ: Vi nấm diệt côn trùng phục vụ nông lâm nghiệp tại Việt Nam

  Sơ lược lịch sử nghiên cứu vi nấm và một số chủng vi nấm diệt côn trùng trên thế giới và Việt Nam; con đường lây nhiễm bệnh nấm và cơ chế diệt côn trùng; kỹ thuật nhân nuôi và sản xuất chế phẩm nấm; sử dụng chế phẩm vi nấm diệt côn trùng hại cây trồng nông lâm nghiệp ở Việt Nam...

   9 p hcmute 08/05/2017 67 1

 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với dụng cụ, vật chứa đựng, bao bì làm bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm: National technical regulation on the safety of Synthetic resin Implement, Container and Packaging direct contact with food product

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với dụng cụ, vật chứa đựng, bao bì làm bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm: National technical regulation on the safety of Synthetic resin Implement, Container and Packaging direct contact with food product

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (sau đây gọi tắt là Quy chuẩn) này quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về chất lượng, vệ sinh an toàn đối với dụng cụ, vật chứa đựng bao bì làm bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

   36 p hcmute 27/05/2016 70 1

 • Công nghệ sản xuất sữa

  Công nghệ sản xuất sữa

  Đối với quy trình tạo ra một sản phẩm sữa với đầy đủ dinh dưỡng thiết yếu và chất lượng, nhà sản xuất luôn áp dụng những nguyên tắc nghiêm ngặt, chặt chẽ và luôn chú trọng sự gắn kết của mọi khâu.

   168 p hcmute 14/11/2013 109 13

 • Giáo trình cơ học

  Giáo trình cơ học

  Cơ học là một ngành của vật lý nghiên cứu về chuyển động của vật chất trong không gian và thời gian dưới tác dụng của các lực và những hệ quả của chúng lên môi trường xung quanh. Nghành này đã phát triển từ thời các nền văn minh cổ đại. Trong thời kỳ cận đại, các nhà khoa học Galileo, Kepler, và đặc biệt là Newton đã đặt nền tảng cho sự...

   126 p hcmute 14/11/2013 140 17

 • XÂY DỰNG KHUNG ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN VIỆT NAM

  XÂY DỰNG KHUNG ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN VIỆT NAM

  Đánh giá những ưu tiên quốc gia về Nghiên cứu & Phát triển (viết tắt là R&D) Thủy sản ở Việt Nam • Xây dựng kế hoạch để xác định các ưu tiên và chiến lược thực hiện cho mỗi Lĩnh vực Cơ hội Nghiên cứu Phát triển (viết tắt là ARDO) thông qua các Hội thảo quốc gia

   92 p hcmute 14/11/2013 84 5

 • Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện: Tiêu chuẩn kỹ năng nghề

  Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện: Tiêu chuẩn kỹ năng nghề

  Tiêu chuẩn kỹ năng nghề “Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện” được biên soạn dựa trên kết quả của phương pháp phân tích nghề theo DACUM kết hợp với phân tích theo CHỨC NĂNG. Từ sơ đồ DACUM bao gồm các nhiệm vụ và các công việc của nhiệm vụ có thể khái quát được yêu cầu của nghề “Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện”.

   423 p hcmute 01/07/2013 215 15

 • Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt: Tiêu chuẩn kỹ năng nghề

  Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt: Tiêu chuẩn kỹ năng nghề

  Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt là một bộ phận của nền sản xuất nông nghiệp nước ta. Nghề Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt là nghề sản xuất ra các loại sản phẩm thuỷ sản có chất lượng cao phục vụ cho đời sống của nhân dân và cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, xuất khẩu, góp phần cải tạo môi trường sinh thái

   139 p hcmute 01/07/2013 126 11

 • Nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, lợ: Tiêu chuẩn kỹ năng nghề

  Nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, lợ: Tiêu chuẩn kỹ năng nghề

  Nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, lợ là một bộ phận của nền sản xuất nông nghiệp nước ta. Nghề Nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, lợ là nghề sản xuất ra các loại sản phẩm thuỷ sản có chất lượng cao phục vụ cho đời sống của nhân dân và cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, xuất khẩu, góp phần cải tạo môi trường sinh thái.

   164 p hcmute 01/07/2013 125 11

 • Lâm sinh: Tiêu chuẩn kỹ năng nghề

  Lâm sinh: Tiêu chuẩn kỹ năng nghề

  Xây dựng vườn ươm áp dụng đối với vườn ươm loại nhỏ ở quy mô của trang trại-hộ gia đình; Bao gồm các bước công việc: chọn vị trí vườn, thiết kế vườn, san mặt bằng, làm hàng rào, cổng ra vào; phân chia khu gieo hạt, khu giâm hom, khu nuôi dưỡng cây con, khu trồng cây nguyên liệu; làm đường đi, mương thoát nước, nhà kho, lắp đặt hệ thống...

   145 p hcmute 01/07/2013 139 6

 • Sản xuất phân bón: Tiêu chuẩn kỹ năng nghề

  Sản xuất phân bón: Tiêu chuẩn kỹ năng nghề

  Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Sản xuất phân bón được xây dựng theo Quyết định số 09/2008/QĐ-LĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc Ban hành quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia v à Quyết định số 3258 /QĐ-BCT ngày 26/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc...

   129 p hcmute 27/06/2013 189 14

 • Sản xuất bánh kẹo: Tiêu chuẩn kỹ năng nghề

  Sản xuất bánh kẹo: Tiêu chuẩn kỹ năng nghề

  Nghiên cứu, thu thập thông tin về các ti êu chuẩn liên quan đến nghề “S¶n xuÊt b¸nh, kÑo”. Tìm hiểu lựa chọn doanh nghiệp cần được khảo sát về quy trình của sản xuất, kinh doanh để phục vụ cho phân tích nghề, phân tí ch công việc và xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề. Đến trực tiếp cơ sở sản xuất được lựa chọn tìm hiểu quy trình sản...

   136 p hcmute 27/06/2013 97 10

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429