• SKC005453_22TR

  SKC005453_22TR

  Xây dựng lý thuyết nghề vận hành máy in offset cuộn.Xây dựng chuẩn kỹ năng nghề vận hành máy in offset cuộn.Phương thức đánh giá tay nghề bậc thợ về lý thuyết và thực hành.Đảm bảo khách quan trong đánh giá tay nghề công nhân vận hành máy in offset cuộn

   22 p hcmute 20/06/2018 10 1

 • SKC005446_22TR

  SKC005446_22TR

  Khảo sát cách thức lập báo cáo kỹ thuật về thiết kế cấu trúc bao bì và phương án sản xuất tại các xí nghiệp sản xuất bao bì hộp giấy. Nghiên cứu ứng dụng phần mềm ArtiosCAD để tự động hoá quá trình lập các báo cáo kỹ thuật. Xây dựng cơ sở dữ liệu về điều kiện thiết kế cấu trúc và điều kiện sản xuất. Xây dựng thư viện mẫu...

   22 p hcmute 20/06/2018 5 0

 • SKC005444_22TR

  SKC005444_22TR

  Hoàn thiện phương thức đánh giá tay nghề bậc thợ về lý thuyết và thực hành. Đảm bảo tính khách quan trong đánh giá tay nghề công nhân nghề chế bản điện tử.Làm tiền đề cho việc xây dựng trung tâm đào tạo và đánh giá kỹ năng, tay nghề của công nhân ngành In chuyên ngành chế bản điện tử.

   22 p hcmute 20/06/2018 6 0

 • SKC005466_22tr

  SKC005466_22tr

  Nghiên cứu ứng dụng Princreening family vào chế bản cho in chống giả. Tiến hành thực nghiệm và phân tích tính khả thi trong ứng dụng sản xuất

   22 p hcmute 20/06/2018 4 0

 • SKC005415_22TR

  SKC005415_22TR

  Ứng dụng phần mềm CAD để chuẩn hóa và tối ưu hóa quy trình sản xuất khuôn cấn bế, khuôn đỡ trong công đoạn thành phẩm hộp giấy, ứng với điều kiện sản xuất khác nhau của các doanh nghiệp in bao bì (làm khuôn bê và bế thủ công, bán tự động, tự động).

   22 p hcmute 20/06/2018 11 2

 • SKC005417_22tr

  SKC005417_22tr

  Khảo sát các điều kiện tối ưu để tổng hợp mực in nano Ag. Tối ưu các thông số của mực in nano Ag

   22 p hcmute 20/06/2018 5 0

 • SKC005414_22TR

  SKC005414_22TR

  Nghiên cứu tối ưu hóa việc bố trí giấy in cho các xí nghiệp in. Nghiên cứu tối ưu hóa quy trình bình trang điện tử cho sản phẩm hộp giấy có ứng dụng phần mềm CAD. Tiến hành thực nghiệm và phân tích tính khả thi trong ứng dụng sản xuất

   22 p hcmute 20/06/2018 6 0

 • SKC005413_22TR

  SKC005413_22TR

  Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về quản trị màu. Nghiên cứu đặc tính máy chụp hình kỹ thuật số Canon 60D, Máy đo màu il Pro. Phần mềm tạo Profile cho máy chụp hình, phần mềm xử lý ảnh Raw

   22 p hcmute 20/06/2018 9 0

 • SKC005388_22TR

  SKC005388_22TR

  Xây dựng quy trình thực hiện quản lý màu trong in Kỹ Thuật số.Xây dựng dữ liệu màu phù hợp với một số loại giấy in thông dụng.Ứng dụng các phần mềm trong hoạt động quản lý màu.Sử dụng phù hợp các thiết bị đo, kiểm cho quản lý màu

   22 p hcmute 20/06/2018 3 0

 • SKC005324_22TR

  SKC005324_22TR

  Xây dựng quy trình chế tạo chấm lượng tử ZnS pha tạp ion kim loại Mn bằng phương pháp kết tủa hóa học; Nghiên cứu cấu trúc, tính chất quang, hình thái học bề mặt của các chấm lượng tử ZnS:Mn. In thử các tem, nhãn phát quang (ở quy mô phòng thí nghiệm) trên cơ sở mực nano phát quang ZnS:Mn tổng hợp được

   22 p hcmute 18/06/2018 4 0

 • BKC005564

  BKC005564

  Đề tài " Nghiên cứu ảnh hưởng của gân tới chất lượng của sản phẩm ép " được thực hiện để có được kết quả sự ảnh hưởng của gân đến sự biến dang của sản phẩm nhựa dạng tấm. Các hình dạng, kích thước của gânđược mô phỏng trong phần mềm MoldFlow 2010 và tiến hành ép thí nghiệm để đo độ biến dạng với bề dày của mẫu thử...

   33 p hcmute 14/06/2018 4 0

 • BKC005417

  BKC005417

  Trong nghiên cứu này, các hạt nano Ag được tổng hợp bởi quá trình khử hóa học từ bạc nitrat, sử dụng dung môi hữu cơ PVP như là tác nhân bảo vệ các hạt nano Ag, phương pháp này được biết như là phương pháp polyol. Kích thước trung bình của các hạt nano Ag từ 5 – 10 nm, đo được từ ảnh TEM, kích thước này phụ thuộc vào lượng bạc nitrat và tác...

   35 p hcmute 14/06/2018 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429