XÂY DỰNG CHỈ SỐ ÐO LƯỜNG HIỆU SUẤT CỐT YẾU TRONG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ ÐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG TẠI CÁC TRƯỜNG ÐẠI HỌC

Xây dựng bộ chỉ số KPI trong quản trị nguồn nhân lực. Đánh giá khả năng áp dụng bộ chỉ số trên tại các trường đại học
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.