Ứng dụng Fuzzy trong tối ưu hóa bộ điều khiển PID cho hệ con lắc ngược : Luận văn thạc sĩ

Ứng dụng Fuzzy trong tối ưu hóa bộ điều khiển PID cho hệ con lắc ngược : Luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật cơ điện tử / Trần Thiện Phúc; Nguyễn Minh Tâm(Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2017 x, 56tr. ; 30cm +1 đĩa CD Dewey Class no. : 629.8 -- dc 23Call no. : 8520114 629.8 T772-P577"
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.