THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO KHUNG MÁY DẬP 40 TẤN

Chế tạo hoàn chỉnh khung máy dập phục vụ cho công việc nghiên cứu .Gia công và lắp ráp hoàn chỉnh khung máy dập làm cơ sở cho việc chế tạo hoàn chỉnh máy dập phục vụ cho việc nghiên cứu và thực tập của sinh viên.

Từ khóa: Thiết kế, chế tạo, khung máy dập

22 p ovanketv 22/06/2018 131 7

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.