THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO GẬY ĐIỆN TỬ TRỢ GIÚP NGƯỜI MÙ

Nghiên cứu tổng quan về các hệ thống trợ giúp người mù trên thế giới. Nghiên cứu và thiết kế gậy thông minh trợ giúp người mù có khả năng phát hiện lỗ, hố, vật cản xung quanh trong phạm vi bán kính 1m. Thiết kế cơ khí nhỏ gọn, tiện lợi, nhẹ nhàng đảm bảo yếu tố linh hoạt trong lúc di chuyển.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.