Thiết kế mạch in với OrCAD

Với tài liệu này, EDA thiết kế những hệ thống điện tử như mạch tích hợp hay các bo mạch in. Những người thiết kế chip dùng công nghệ này để thiết kế và phâ tích mạch điện tử cho các chip bán dẫn...

Từ khóa: thiết kế mạch in với OrCAD

5 p ovanketv4 12/01/2018 147 22

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.