THIẾT BỊ THI CÔNG VÀ THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ VỆ SINH ĐƯỜNG CỐNG

Việc có một thiết bị tham gia vào làm sạch đường cống sẽ mang lại nhiều tiện ích và cho người công nhân hạn chế những rủi ro trong công việc. Trong đề tài này, chúng ta sẽ nghiên cứu, chế tạo và thử nghiệm thiết bị vệ sinh đường cống, hoạt động trong cống hộp có kích thước 1.2m x 1.2m trở lên. Với yêu cầu thiết bị có thể di chuyển và làm việc ổn định trong môi trường nước, bùn và rác thải. Qua quá trình thử nghiệm, chúng tôi sẽ khắc phục và áp dụng sản phẩm vào thực tế, qua đó mang lại nhiều lợi ích cho xã hội.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.