SỬ DỤNG CHẤT CẢI TẠO ĐẤT TRONG TÍNH TOÁN NỐI ĐẤT AN TOÀN THEO CHUẨN IEEE STD.80-2013

Bằng việc ứng dụng chất giảm điện trở đất trong tính toán lưới nối đất an toàn, nghiên cứu đã giúp thay đổi cấu hình lưới nối đất nhưng vẫn tuân thủ các yêu cầu về điện áp tiếp xúc theo tiêu chuẩn IEEE std.80-2013. Luận văn đã tối ưu tính toán chi phí đối với hệ nối đất cọc đơn, hệ nối đất nhiều cọc, hệ nối đất thanh - cọc phức hợp và lưới nối đất an toàn...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.