Phát hiện và vẽ quỹ đạo chuyển động trong xử lý ảnh dùng bộ lọc Kalman : Luận văn thạc sĩ

Phát hiện và vẽ quỹ đạo chuyển động trong xử lý ảnh dùng bộ lọc Kalman : Luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện tử / Biện Công Long; Dương Hoài Nghĩa (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2017 xvi, 72tr. ; 30cm +1 đĩa CD Dewey Class no. : 621.3993 -- dc 23Call no. : 60520203 621.3993 B588-L848"
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.