NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MẪU XE ĐIỆN CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ

Tập trung vào xu hướng phát triển của kỹ thuật công nghệ và tính nhân văn của con người, luận văn này chỉ ra tầm quan trọng của giai đoạn phát triển các phương tiện mới, hiện đại và an toàn hơn dành cho người khiếm thị, hoàn thiện sản phẩm và ứng dụng ra môi trường thực tế. Người khiếm thị có thể tin vào sản phẩm khoa học này và sử dụng để di chuyển như một phương tiện trong tương lai...

Từ khóa: xe điện, người khiếm thị

22 p ovanketv4 09/08/2017 59 5

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.