NGHIÊN CỨU HOẠT ÐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOA TECHNOLOGY

Tìm hiểu về các công cụ marketing trực tuyến và phân tích thực trạng sử dụng công cụ marketing trực tuyến tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoa Technology. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện, phát triển hoạt động marketing trực tuyến tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoa Technology.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.