Nghiên cứu độ bền trong các môi trường ăn mòn của vữa geopolymer sử dụng xỉ thép thay cát

Bài báo khảo sát sự thay đổi về cường độ chịu nén và khối lượng mẫu theo thời gian ngâm trong các loại hóa chất nhằm đánh giá độ bền của vữa geopolymer sử dụng xỉ thép thay thế cát tự nhiên trong các môi trường ăn mòn. Nhìn chúng, mức độ thay đổi phụ thuộc vào cấp phối vữa, tính công tác và môi trường ăn mòn

Từ khóa: vữa geopolymer, ăn mòn, xỉ thép

10 p ovanketv 16/05/2018 57 1

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.