NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ROBOT PHỤC VỤ QUÁN CAFE

Nghiên cứu và ứng dụng robot vào lĩnh vực dịch vụ.Thiết kế kết cấu cơ khí cho robot. Thiết kế phần điều khiển cho robot . Thi công và ứng dụng robot phục vụ quán vào thực tiễn

Từ khóa: Nghiên cứu, chế tạo, robot

22 p ovanketv 22/06/2018 106 3

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.