Năng lượng mặt trời - thiết kế và lắp đặt

Giáo trình này cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản nhất về năng lượng tái tạo nói chung và năng lượng mặt trời nói riêng, các ứng dụng khai thác năng lượng mặt trời, hệ thống chiếu sáng ban ngày dùng ánh sáng mặt trời....
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.