Mô hình hóa và tối ưu hóa trong công nghệ hóa học và thực phẩm

Tác giả cung cấp cho sinh viên, học viên sau cao học, nghiên cứu sinh ở các trường Đại học có thể tham khảo, tìm hiểu, tra cứu và nghiên cứu các vấn đề mô hình hóa và tối ưu hóa các quá trình công nghệ phục vụ cho sản xuất....
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.