Kiểm toán và tiết kiệm năng lượng

Giáo trình phân tích hệ thống quản lý và kiểm toán năng lượng, phân tích kinh tế kỹ thuật của các dự án tiết kiệm năng lượng. Đồng thời trang bị kiến thức về thiết kế tòa nhà xanh, kiểm toán năng lượng, hệ thống cung cấp điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống cơ, hệ thống nhiệt...

Từ khóa: Kiểm toán và tiết kiệm năng lượng

11 p ovanketv4 10/01/2018 153 10

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.