Kể chuyện thành ngữ tiếng Anh = English idioms and their stories

Cuốn sách có thể được coi như loại sách phổ cập kiến thức ngôn ngữ tiếng Anh. Không chỉ những người quan tâm đến thành ngữ tiếng Anh có thể dùng nó như quyển sách tham khảo, mà những học viên Anh ngữ, bạn đọc có thể sử dụng quyển sách đọc nhằm nâng cao kiến thức đọc hay giải trí. Thành ngữ và những câu chuyện của chúng sẽ có thể làm bạn đọc ngạc nhiên đến thú vị trước những từ, thành ngữ đơn giản, dễ gặp nhưng nghĩa và những câu chuyện của chúng thì hoàn toàn hấp dẫn và sâu sắc.
Sách có tại thư viện khu A, Phòng mượn
Số phân loại: 425.6 N573 - T772

Từ khóa: Tiếng Anh -- Thành ngữ

9 p ovanketv 08/01/2021 13 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.