Động từ bất quy tắc và kiến thức Anh văn căn bản

Cuốn sách tổng hợp những động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, và có một phần sơ lược về ngữ pháp tiếng Anh cơ bản. Việc nắm vững động từ bất qui tắc là chìa khóa để trở nên thông thạo và linh hoạt trong cách sử dụng động từ trong môn ngoại ngữ này. Cuốn sách phù hợp với những bạn đọc đang có nhu cầu trau dồi bổ sung kiến thức tiếng Anh, cũng như những người muốn lấy lại kiến thức nền tảng trong môn học này.
Sách có tại thư viện khu A, Phòng mượn
Số phân loại: 425.6 N573 - T968
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.