CONTROLLING AND MONITORING FABRIC DYEING MACHINE

Xây dựng dựa trên mô hình máy nhuộm vải thực tế , có khả năng pha màu hoàn toàn tự động, sử dụng cảm biến nhiệt PT100 kiểm soát nhiệt độ gia nhiệt trong bồn nhuộm. Biến tấn điều khiển tốc độ động cơ quay trống nhuộm nhằm tăng hiệu suất cho quá trình nhuộm và vắt vải

Từ khóa: FABRIC DYEING MACHINE

22 p ovanketv4 11/05/2018 120 1