Cách dùng các thì tiếng Anh và động từ bất quy tắc

Cuốn sách tổng hợp cách dùng các thì trong tiếng Anh, tổng cộng có 12 thì với cách sử dụng tương ứng trong quá khứ, hiện tại, tương lai. Đồng thời cuốn sách cũng hệ thống lại các động từ bất quy tắc cho bạn đọc tham khảo. Đây là những kiến thức nền tảng cơ bản nhất trong môn ngoại ngữ này. Cuốn sách rất phù hợp cho bạn đọc là người đang có nhu cầu bổ sung những kiến thức tiếng Anh cơ bản.
Sách có tại thư viện khu A, Phòng mượn
Số phân loại: 425.6 P534 - Y45

Từ khóa: Tiếng Anh -- Động từ

3 p ovanketv 08/01/2021 11 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.