Các sóng dài trọng lực trong đại dương

“Các sóng dài” ở đây được hiểu là những chuyển động
với chu kỳ từ một số chu kỳ sóng lừng đến các chu kỳ dao
động triều, tức từ 0,5 phút đến 12 giờ. Dải này bằng 10 gam
bậc. Đặc điểm đáng ngạc nhiên nhất của các sóng ở dải tần
này là chúng không tồn tại. Mời các bạn tham khảo tài liệu.