Các động từ tiếng Anh= An Aide - mémoire using verbs & irregular verbs in English

Cuốn sách đi sâu vào phân tích động từ tiếng Anh, sự hòa hợp giữa động từ và chủ từ, cách sử dụng một số động từ thông dụng. Những kiến thức trong cuốn sách này sẽ rất bổ ích và phù hợp với những bạn đọc đang có nhu cầu tìm hiểu tiếng Anh, cũng như những người đang tìm cách ôn lại những kiến thức nền tảng trong việc học ngôn ngữ này.
Sách có tại thư viện khu A, Phòng mượn
Số phân loại: 425.6 N573 - K45

Từ khóa: Tiếng Anh -- Động từ

4 p ovanketv 08/01/2021 12 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.