Bài luyện thi biến đổi câu môn tiếng Anh

Cuốn sách được biên soạn theo đúng dạng thức đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được chia làm 2 phần. Phần 1 tương ướng với Trình độ B chứng chỉ quốc gia và tương đương, Phần 2 tương ứng với trình độ C chứng chỉ quốc gia và tương đương. Cuối mỗi phần của mỗi trình độ đều có đáp án để giúp bạn đọc tham khảo được thuận tiện, cũng như có thể tự đánh giá khả năng làm bài của mình.
Sách có tại thư viện khu A, Phòng mượn
Số phân loại: 425.6076 P534 - T872

Từ khóa: Tiếng Anh -- Ngữ pháp

5 p ovanketv 08/01/2021 13 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.