Ansys - Phân tích cơ cấu động

Giáo trình Ansys - Phân tích cơ cấu động được biên soạn với mục đích giúp người đọc làm quen và thực tập trực tiếp với công nghệ CAE trong thiết kế các cơ cấu cơ khí, cũng như dùng làm tài liệu học tập cho môn học " Ứng dụng CAE trong thiết kế "....

Từ khóa: Ansys, phân tích cơ cấu động

11 p ovanketv4 12/01/2018 179 17

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.