• SKC005555_22TR

  SKC005555_22TR

  Thiết kế bảng quy trình may các bài thực hành may cơ bản. Thiết kế module củng cố kiến thức các bài thực hành may cơ bản

   22 p hcmute 21/06/2018 10 1

 • SKC005454_22TR

  SKC005454_22TR

  Tái hiện trang phục Phương Tây thập niên 20 của thế kỷ XX nhằm góp phần xây dựng ngân hàng mẫu vật phục vụ cho việc nghiên cứu và học tập các môn chuyên ngành thiết kế thời trang

   22 p hcmute 20/06/2018 8 0

 • SKC005410_22TR

  SKC005410_22TR

  Nghiên cứu biên soạn một tài liệu có thể ứng dụng thiết thực trong công tác giảng dạy và học tập nghiên cứu của sinh viên tại Khoa CNM & TT về việc cải tiến năng suất trong các doanh nghiệp may với ứng dụng lý thuyết công nghệ Lean.

   22 p hcmute 20/06/2018 14 1

 • SKC005377_22tr

  SKC005377_22tr

  Tìm hiểu việc ứng dụng các lý thuyết về cải tiến thao tác và sơ đồ kiểm soát hai tay trong thực tiễn sản xuất..

   22 p hcmute 19/06/2018 9 1

 • SKC005347_22TR

  SKC005347_22TR

  Nâng cao chuỗi giá trị thặng dư thương mại khi dịch chuyển từ sản xuất gia công CMT (Cut, Make and Trim), FOB (Free On Board) sang phƣơng thức sản suất ODM. Hình thành và phát triển hình thức kinh doanh sản phẩm may mặc theo phƣơng thức sản xuất ODM (Original Design Manufacturin

   22 p hcmute 18/06/2018 7 0

 • BKC005454

  BKC005454

  Tái hiện trang phục Phương Tây thập niên 20 của thế kỷ XX nhằm góp phần xây dựng ngân hàng mẫu vật phục vụ cho việc nghiên cứu và học tập các môn chuyên ngành Thiết kế thời trang.

   33 p hcmute 14/06/2018 6 0

 • BKC005555

  BKC005555

  Module củng cố kiến thức các bài thực hành cho môn thực tập may cơ bản bao gồm 4 bảng quy trình may và câu hỏi trắc nghiệm cho mỗi bài thực hành. Bảng quy trình may mô tả trực quan từng bước công việc cụ thể cho quá trình thực hành.

   30 p hcmute 14/06/2018 6 0

 • BKC005449

  BKC005449

  Tái hiện trang phục Phương Tây thập niên 60 của thế kỷ XX nhằm góp phần xây dựng ngân hàng mẫu vật phục vụ cho việc nghiên cứu và học tập các môn chuyên ngành Thiết kế thời trang

   29 p hcmute 13/06/2018 9 0

 • Xây dựng phát triển hình thức kinh doanh sản phẩm may mặc theo phương thức sản xuất ODM (ORIGINAL DESIGIN MANUFACTURING)- ứng dụng trong dạy và học thực tiễn ngành công nghệ may, thời trang của sinh viên trường đại học Sư Phạm Kĩ Thuật thành phố Hồ Chí Minh

  Xây dựng phát triển hình thức kinh doanh sản phẩm may mặc theo phương thức sản xuất ODM (ORIGINAL DESIGIN MANUFACTURING)- ứng dụng trong dạy và học thực tiễn ngành công nghệ may, thời trang của sinh viên trường đại học Sư Phạm Kĩ Thuật thành phố Hồ Chí Minh

  Nâng cao chuỗi giá trị thặng dư thương mại khi dịch chuyển từ sản xuất gia công CMT (Cut, Make and Trim), FOB (Free On Board) sang phương thức sản suất ODM. Hình thành và phát triển hình thức kinh doanh sản phẩm may mặc theo phương thức sản xuất ODM (Original Design Manufacturing) Kết nối quá trình tích hợp thực tiễn trong dạy và học của giảng viên, sinh viên các...

   22 p hcmute 05/06/2018 28 0

 • Xây dựng, phát triển h̀nh thức kinh doanh sản phẩm may mặc theo phƣơng thức sản xuất odm (original design manufacturing) - ứng dụng trong dạy và học thực tiễn ngành công nghệ may, thời trang của sinh viên trường đh spkt tp. Hcm.

  Xây dựng, phát triển h̀nh thức kinh doanh sản phẩm may mặc theo phƣơng thức sản xuất odm (original design manufacturing) - ứng dụng trong dạy và học thực tiễn ngành công nghệ may, thời trang của sinh viên trường đh spkt tp. Hcm.

  Nâng cao chuỗi giá trị thặng dƣ thƣơng mại khi dịch chuyển từ sản xuất gia công CMT (Cut, Make and Trim), FOB (Free On Board) sang phƣơng thức sản suất ODM. Hình thành và phát triển hình thức kinh doanh sản phẩm may mặc theo phƣơng thức sản xuất ODM (Original Design Manufacturing)

   22 p hcmute 14/05/2018 18 1

 • The Sourcebook Of Fashion Design

  The Sourcebook Of Fashion Design

  The Sourcebook Of Fashion Design

   4 p hcmute 02/06/2017 136 18

 • Paris Vogue Covers

   Paris Vogue Covers

  Paris Vogue Covers

   4 p hcmute 02/06/2017 72 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429