• Barbecues, picnics and salads

  Barbecues, picnics and salads

  Barbecues, picnics and salads....

   8 p hcmute 09/06/2017 8 1

 • 75 flowers for cake decorators

  75 flowers for cake decorators

  Astonish your party guests with amazingly lifelike flowers to top off a cake or cupcake. Learn how to create a lush bouquet of blossoms―from simple blooms, like daisies and hydrangeas, to the elegantly exotic, such as irises and orchids. Whether you're using fondant or modeling paste, making piped, pulled, or freehand flowers, stenciling or using brush embroidery, all the decoration techniques are covered in clear easy-to-follow directions...

   3 p hcmute 08/06/2017 5 3

 • Sushi - The beginner's guide

  Sushi - The beginner's guide

  Never before have the techniques of this most popular Asian cuisine been as attractively presented, as easy to follow, and as temptingly photographed as they are in this beginner's guide. With the help of an unbelievable number of close-up photos, expert Aya Imatani virtually takes would-be chefs by the hand, leading them through every delectable step of the process. She discusses all the tools, foods, and paraphernalia; lays out the methods...

   10 p hcmute 08/06/2017 6 1

 • Asian Cooking Made Easy - Nurtitious Meals in Minutes

  Asian Cooking Made Easy - Nurtitious Meals in Minutes

  This book of Asian recipes includes instructions for: basic recipes, salads, appetizers, soups, noodles, rice, poultry, meat, seafood, vegetables, and desserts. Inside, you'll be treated to 53 recipes of authentic favorites from all over the Asian continent. Also included in this book are unit conversion tables, dual measurements, over 50 detailed photos, and an overview of basic Asian ingredients needed to create these delicious Asian...

   5 p hcmute 08/06/2017 5 3

 • 120 recipes delicious Vitenamese

  120 recipes delicious Vitenamese

  120 recipes delicious Vitenamese (120 món ăn ngon Việt Nam ), a guide typical Vietnamese cookery ...

   12 p hcmute 08/06/2017 5 2

 • FOOD PLAYER

  FOOD PLAYER

  Food Player

   10 p hcmute 31/05/2017 7 4

 • Hóa học bảo vệ thực vật

  Hóa học bảo vệ thực vật

  Cuốn sách trình bày một cách có hệ thống những kiến tức cơ bản về cơ sở đôc chất học trong công tác bảo vệ thực vật bao gồm các vai trò ứng dụng và nguyên lý tổng hợp, cũng như góp phần to lớn của các chế phẩm BVTV phục vụ nông ,lâm ,nghiệp chống lại sư phá hoại của dịch hại tạo ra sản phẩm có năng suất và chất lượng cao

   11 p hcmute 15/05/2017 9 8

 • Xúc tác dị thể trong sản xuất bền vững nhiên liệu và hoá chất từ sinh khối

  Xúc tác dị thể trong sản xuất bền vững nhiên liệu và hoá chất từ sinh khối

  Cung cấp các kiến thức về quá trình xúc tác dị thể ứng dụng trong lọc dầu sinh học: Nguồn sinh khối và những khả năng sử dụng sinh khối; khái niệm lọc dầu sinh học; vai trò của xúc tác dị thể trong lọc dầu sinh học và sản xuất năng lượng mới; quá trình xúc tác dị thể nâng cấp dầu mỡ động, thực vật để sản xuất nhiên liệu...

   10 p hcmute 05/05/2017 3 2

 • EBOOK GIÁO TRÌNH KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ THỰC PHẨM

  EBOOK GIÁO TRÌNH KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ THỰC PHẨM

  Danh mục tài liệu trong công nghệ hóa học và thực phẩm được dùng cho sinh viên chuyên ngành hóa kỹ thuật và thực phẩm, đồng thời cũng làm tài liệu tham khảo tốt cho các nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật trong lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật hóa học, thực phẩm và kỹ thuật môi trường

   20 p hcmute 24/03/2017 53 16

 • Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm: Công nghệ lạnh ứng dụng trong thực phẩm (Sách chuyên khảo)

  Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm: Công nghệ lạnh ứng dụng trong thực phẩm (Sách chuyên khảo)

  Cuốn sách gồm có 7 chương, giới thiệu một số tính chất nhiệt vật lý của thực phẩm, cơ sở khoa học của quá trình làm lạnh thực phẩm, công nghệ sản xuất nước đá, nước đá khô, công nghệ chế biến lạnh nước giải khát,...

   18 p hcmute 28/09/2016 55 32

 • Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm: Kỹ thuật và công nghệ sấy thăng hoa (Sách chuyên khảo)

  Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm: Kỹ thuật và công nghệ sấy thăng hoa (Sách chuyên khảo)

  Cuốn sách gồm có 5 chương, trình bày phương pháp ứng dụng cơ sở lý thuyết để nghiên cứu khảo sát, điều chỉnh, kiểm tra và kiểm soát các quá trình công nghệ, đồng thời tính toán, thiết kế và chế tạo các hệ thống thiết bị sấy thăng hoa.

   32 p hcmute 28/09/2016 50 26

 • Quản lý chất lượng thực phẩm

  Quản lý chất lượng thực phẩm

  Cuốn sách này giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất của quản lý chất lượng thực phẩm, được trình bày dưới dạng giáo trình bài giảng. Cuốn sách đề cập đến các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành chất lượng sản phẩm trong tất cả các giai đoạn từ thiết kế, sản xuất đến tiêu dùng trong đó yếu tố cơ bản nhất là chất lượng con...

   11 p hcmute 27/09/2016 58 32

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429