• NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN CỦA THIẾT BỊ BÙ ĐỒNG BỘ STATCOM TRONG LƯỚI ĐIỆN

  NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN CỦA THIẾT BỊ BÙ ĐỒNG BỘ STATCOM TRONG LƯỚI ĐIỆN

  Máy phát điện nguồn đôi (DFIG) được sử dụng rộng rãi cho các trang trại gió hiện nay vì có nhiều ưu điểm hơn so với máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cữu (PMSG) như khả năng điều khiển độc ập công suất phản kháng và công suất tác dụng, hiệu suất cao hơn do có thể phát điện từ rotor…

   8 p hcmute 10/05/2019 11 0

 • Design of Classifier for Electrocardiography Classification

  Design of Classifier for Electrocardiography Classification

  In recent years, dead people due to heart disease have fast increased. Early diagnosis of arrhythmia is very necessary for doctors. Electrocardiography (ECG) shows the electrical activity of heart changes over time through displaying on a screen or paper pages for presenting ECG data. Therefore, doctor can show clinical diagnosis of heart disease based on the ECG graphical presentation with waveform characteristics P, QR-S, T [1]. In this...

   7 p hcmute 10/05/2019 4 0

 • Error-Rate Analysis for ECG Classification in Diversity Scenario

  Error-Rate Analysis for ECG Classification in Diversity Scenario

  An electrocardiogram ( ECG or EKG) is a meassuring of how the electrical activity of the heart changes over time as action potentials propagate throughial representation of the electrical activity of the heart. In addition, an ECG is not only done to find the cause of palpitations or chest pain, dizziness, shortness of breath, but also it has been in use as a non- invasive diagnosstic tool.

   6 p hcmute 10/05/2019 6 0

 • Long - tail Effect on ECG Classification

  Long - tail Effect on ECG Classification

  An electrocardiogram (ECG) is a medical test that detects cardiac abnormalities by measuring the electrical activity diagnose a range of conditions including heart arrhythmias, heart inflammation (pericarditis or potential generated by electrical activity in cardiac tissue is measured on the surface of the huma body.

   6 p hcmute 10/05/2019 2 0

 • ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG ĐIỆN GỒM MỘT MÁY PHÁT NỐI VỚI THANH CÁI VÔ CÙNG LỚN CÓ TÍCH HỢP SSSC

  ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG ĐIỆN GỒM MỘT MÁY PHÁT NỐI VỚI THANH CÁI VÔ CÙNG LỚN CÓ TÍCH HỢP SSSC

  Cùng với sự phát triển khoa học công nghệ ngày càng cao, điện năng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tất cả các ngành kinh tế, sự phát triển của nhu cầu tiêu thụ điện năng đánh giá sự phát triển của xã hội và nâng cao đời sống của một khu vực, một quốc gia. Do đó, hệ thống điện cũng ngày càng phát triển cả về quy mô lẫn công nghệ....

   11 p hcmute 10/05/2019 8 0

 • Đánh Giá Tình Trạng Hư Hỏng Mặt Đường Bê tông Xi Măng bằng Phương Pháp PCI

  Đánh Giá Tình Trạng Hư Hỏng Mặt Đường Bê tông Xi Măng bằng Phương Pháp PCI

  Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp PCI (Pavement Condition Index) để đánh giá mức độ hư hỏng của mặt đường Bê tông xi măng (BTXM) dưới điều kiện khác nhau của dòng giao thông. Bằng cách thu thập số liệu thực tế và so sánh đánh giá mức độ hư hỏng bằng phương pháp PCI cho hai tuyến đường BTXM thuộc tỉnh An Giang với tổng chiều dài 12km, nghiên...

   15 p hcmute 10/05/2019 6 0

 • NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THIẾT BỊ BÙ TĨNH TRÊN HỆ THỐNG ĐIỆN 500 KV

  NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THIẾT BỊ BÙ TĨNH TRÊN HỆ THỐNG ĐIỆN 500 KV

  Bài báo này thực hiện tính toán và phân tích các chế độ làm việc của hệ thống 500 kV Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020 trên cơ sở sụp đổ điện áp nút đã xác định được một số nút nguy hiểm cần quan tâm. Trong luận văn này, việc nghiên cứu tính ổn định của hệ thống 500 kV Việt Nam trên công cụ phần mềm PSAT và nghiên cứu đề xuất gắn thiết...

   7 p hcmute 10/05/2019 4 0

 • NGHIÊN CỨU CÁC HÌNH THÁI KHUYẾT TẬT TRONG MỐI HÀN MA SÁT CHỮ T TẤM HỢP KIM NHÔM 5083

  NGHIÊN CỨU CÁC HÌNH THÁI KHUYẾT TẬT TRONG MỐI HÀN MA SÁT CHỮ T TẤM HỢP KIM NHÔM 5083

  Trong nghiên cứu này, mối hàn ma sát chữ T hợp kim nhôm 5083 được chế tạo thành công với các thông số hàn khác nhau. Hình thái khuyết tật trong mối hàn chữ T đã được quan sát và phân tích thực nghiệm bằng kính hiển vi với độ phóng đại cao. Vai trò của cấu trúc tế vi và ảnh hưởng của các hình thái khuyết tật đến tính chất cơ học của mối...

   9 p hcmute 10/05/2019 5 0

 • XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ SỰ CỐ TRÊN ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÔNG SỬ DỤNG THÔNG SỐ ĐƯỜNG DÂY

  XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ SỰ CỐ TRÊN ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÔNG SỬ DỤNG THÔNG SỐ ĐƯỜNG DÂY

  Bài báo này đưa ra một phương pháp xác định vị trí sự cố trên đường dây truyền tải mà không yêu cầu biết trước thông số đường dây. Hiện nay có nhiều phương pháp để xác định vị trí sự cố trên đường dây truyền tải, tuy nhiên những phương pháp đó lại yêu cầu thông số đường dây và kết quả tính toán phụ thuộc vào tổng trở sự...

   8 p hcmute 10/05/2019 6 0

 • NGHIÊN CỨU ỨNG KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG BÊ TÔNG RỖNG TRONG XÂY DỰNG VỈA HÈ VÀ CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG STUDY ANALYSIS OF FOREST CONSTRUCTED IN FORMER BUILDING AND PUBLIC CONSTRUCTION

  NGHIÊN CỨU ỨNG KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG BÊ TÔNG RỖNG TRONG XÂY DỰNG VỈA HÈ VÀ CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG STUDY ANALYSIS OF FOREST CONSTRUCTED IN FORMER BUILDING AND PUBLIC CONSTRUCTION

  : Bài báo sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với tính toán thực nghiệm, sau đó tiến hành so sánh, đánh giá và ứng dụng thực tế, trên cơ sở sử dụng phương pháp tính toán cấp phối của bê tông thông thường để xác định cấp phối của bê tông rỗng cho các loại công trình như vỉa hè, công viên, bãi đỗ xe, đường nội bộ... Kết...

   8 p hcmute 10/05/2019 4 0

 • ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP LIÊN KẾT GIỮA CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ DOANH NGHIỆP TRONG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TỈNH ĐỒNG NAI

  ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP LIÊN KẾT GIỮA CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ DOANH NGHIỆP  TRONG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TỈNH ĐỒNG NAI

  Bài viết tiến hành thu thập phân tích, tổng hợp để hình thành cơ sở lý luận; sử dụng phương pháp điều tra bằng phiếu đối với các cán bộ quản lý lao động doanh nghiệp; sử dụng phương pháp chuyên gia để thực hiện đánh giá giải pháp về vấn đề liên kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực theo nhu...

   7 p hcmute 10/05/2019 9 0

 • DỰ BÁO PHỤ TẢI TỈNH TIỀN GIANG

  DỰ BÁO PHỤ TẢI TỈNH TIỀN GIANG

  Dự báo phụ tải điện đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc lập kế hoạch thiết kế và vận hành hệ thống điện. Dự báo sẽ giúp chúng ta định hướng được phương hướng và kế hoạch cho tương lai, chủ động trong công việc và xử lý được biến cố xảy ra. Nếu như không có công việc dự báo phụ tải điện, ta sẽ gặp phải hai trường hợp...

   8 p hcmute 10/05/2019 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429