• HYBRID PI PLUS FUZZY LOGIC DAMP ING CONTROLLER TO IMPROVE THE DYNAMIC STAB ILITY OF DFIG-BASED WIND TURB INE GENERATORS

  HYBRID PI PLUS FUZZY LOGIC DAMP ING CONTROLLER TO IMPROVE THE DYNAMIC STAB ILITY OF DFIG-BASED WIND TURB INE GENERATORS

  In this paper, the simulation results of using a hybrid PI plus fuzzy logic (FL) damping controller for DC-link voltage regulator of doubly fed induction generator (DFIG) driven by an equivalent wind turbine (WT) are given to improve the dynamic stability of the power systems. The power grid is modeled by an equivalent synchronous generator (SG)-based one machine infinite bus (OMIB) system. A time-domain scheme based on a nonlinear system...

   83 p hcmute 14/06/2018 41 1

 • Tổng hợp và khảo sát tính chất của các hạt NaNo ZnS pha tạp Mn

  Tổng hợp và khảo sát tính chất của các hạt NaNo ZnS pha tạp Mn

  Các hạt nano ZnS không pha tạp và pha tạp Mn được tổng hợp bằng phương pháp tổng hợp phương pháp kết tủa hóa học tại nhiệt độ phòng, sử dụng PVA như là một chất bảo bề mặt.

   80 p hcmute 14/06/2018 41 1

 • ASSESSING STUDENT’S SELF-DIRECTED LEARNING SKILLSAT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION HO CHI MINH CITY(UTE-HCMC)

  ASSESSING STUDENT’S SELF-DIRECTED LEARNING SKILLSAT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION HO CHI MINH CITY(UTE-HCMC)

  Tự học đóng vai trò quyết định cho sự thành công trong học tập của sinh viên (SV) và cũng là yếu tố nền tảng cho việc học suốt đời. Nhưng hiện nay, thông qua quan sát kết quả học tập trên lớp của SV trường đại học Sư phạm Kỹ thuật cho thấy một số biểu hiện chưa tốt như là: không tích cực trong học tập, không hoàn thành bài tập, không...

   87 p hcmute 14/06/2018 62 1

 • THIẾT KẾ VÀ CHẾTẠO ROBOT CẮT CỎ

  THIẾT KẾ VÀ CHẾTẠO ROBOT CẮT CỎ

  Sư phat triên cua công nghiêp đa dân dân lam cho môi trương sông cua con ngươi ngay cang xa rơi thiên nhiên. Nhu câu đươc sông va lam viêc trong không gian thiên nhiên mang lai hiêu qua cao vê măt thâm mỹ và sức khỏe là một nhu cầu cần thiết trong cuộc sông ngay nay . Nhưng công trinh hiên đai , bê thê, tiên nghi toa lac trên môt canh quan thiên nhiên tao nên môt net đep hai hoa...

   78 p hcmute 14/06/2018 116 5

 • PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA MÔ HÌNH NỀN ĐẾN DỰ BÁO CHUYỂN VỊVÀ BIẾN DẠNG HỐ ĐÀO SÂU ỔN ĐỊNH BẰNG TƯỜNG CHẮN

  PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA MÔ HÌNH NỀN ĐẾN DỰ BÁO CHUYỂN VỊVÀ BIẾN DẠNG HỐ ĐÀO SÂU ỔN ĐỊNH BẰNG TƯỜNG CHẮN

  Phân tích chuyển vị và biến dạng tường chắn là một trong những vấn đề quan trong trong thiết kế và thi công hố đào sâu. Bài báo này đánh giá các mô hình phân tích và đề xuất lựa chọn mô hình nền phù hợp với ứng xử của nền thông qua việc so sánh các dữ liệu quan trắc thực tế và kết quả phân tích từ mô hình phần tử hữu hạn Plaxis. Từ...

   86 p hcmute 14/06/2018 68 1

 • TỐI ƯU HÓA SA THẢI PHỤTẢI DỰA TRÊNTẦN SỐ, ĐỘNHẠY ĐIỆN ÁP VÀ THUẬT TOÁN AHP

  TỐI ƯU HÓA SA THẢI PHỤTẢI DỰA TRÊNTẦN SỐ, ĐỘNHẠY ĐIỆN ÁP VÀ THUẬT TOÁN AHP

  Điện áp và tần số là hai thông số quan trọng ảnh hưởng đến việc duy trì ổn định của hệ thống điện. Bài báo này đề xuất phương pháp sa thải tải dựa trên tần số và điện áp. Mức độ nhiễu loạn được ước tính bằng cách sử dụng tốc độ thay đổi tần số, và xác định vị trí, số lượng tải bị sa thải tại mỗi thanh góp đã được...

   81 p hcmute 14/06/2018 34 2

 • XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CHỐNG SÉT VAN TRÊN CƠ SỞ GIẢM RỦI RO HƯ HỎNG

  XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CHỐNG SÉT VAN TRÊN CƠ SỞ GIẢM RỦI RO HƯ HỎNG

  Vị trí của chống sét van trong sơ đồ bảo vệ sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả bảo vệ quá áp lan truyền vào trạm biến áp. Độ tăng độ dốc đầu sóng và biên độ đỉnh sóng sẽ ảnh hưởng đến rủi ro hư hỏng của các thiết bị trong trạm biến áp. Bài báo này sử dụng kỹ thuật mô phỏng và xử lý thống kê các thông số ngẫu nhiên của xung sét...

   82 p hcmute 14/06/2018 50 1

 • Phân tích dao động tự nhiên của kết cấu tấm bằng thuật toán nội suy hướng tâm

  Phân tích dao động tự nhiên của kết cấu tấm bằng thuật toán nội suy hướng tâm

  Bài báo trình bày thuật toán nội suy hướng tâm một chiều (One-dimensional Radial Basis Function Networks - 1D-IRBFN) trong phương pháp không lưới để phân tích dao động tự nhiên của một số dạng kết cấu tấm. Trong thuật toán nội suy hướng tâm, các hàm cơ bản được áp dụng trên các đường lưới nút để xấp xỉ các đạo hàm của hàm chuyển vị của tấm....

   160 p hcmute 14/06/2018 52 1

 • NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CƠ CẤU ĐÓNG GÓI TÚI LƯỚI CÀ CHUA BÁN TỰ ĐỘNG

  NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CƠ CẤU ĐÓNG GÓI TÚI LƯỚI CÀ CHUA BÁN TỰ ĐỘNG

  Ngày nay, việc đóng gói cà chua và các loại nông sản khác bằng túi lưới được sử dụng rộng rãi trong các siêu thị kinh doanh nông sản trên cả nước.Tuy nhiên, việc đóng gói túi lưới chủ yếu thực hiện bằng taymấtnhiều thời gian, chi phí cao, năng suất thấp, dẫn đến giá thành sản phẩm tăng. Trong khi đó ở Việt Nam, các công trình nghiên cứu chế...

   82 p hcmute 14/06/2018 85 2

 • THIẾT KẾ BỘ ỔN ĐỊNH HAI NGÕ VÀO CHO HỆ THỐNG ĐIỆN NHIỀU MÁY BẰNG MẠNG NEURAL TRUYỀN THẲNG CÓ DELAY NGÕ VÀO

  THIẾT KẾ BỘ ỔN ĐỊNH HAI NGÕ VÀO CHO HỆ THỐNG ĐIỆN NHIỀU MÁY BẰNG MẠNG NEURAL TRUYỀN THẲNG CÓ DELAY NGÕ VÀO

  Bài báo này trình bày kỹ thuật thiết kế bộ ổn định hệ thống điện điều chỉnh theo thời gian thực dùng mạng nơron truyền thẳng có delay ngõ vào với giải thuật lan truyền ngược sai số (FTDNN-PSS). Bộ FTDNNPSS) được mô phỏng trên một hệ thống điện nhiều máy phát. Mô phỏng và đánh giá ổn định hệ thống dùng bộ FTDNN-PSS đềxuất trong các...

   80 p hcmute 14/06/2018 31 3

 • XÂY DỰNG BỘ HỌC LIỆU VÀ MÔ HÌNH HUẤN LUYỆN HỆ THỐNG KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH SƯ PHẠM KỸTHUẬT THEO HƯỚNG SƯ PHẠM TƯƠNG TÁC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸTHUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  XÂY DỰNG BỘ HỌC LIỆU VÀ MÔ HÌNH HUẤN LUYỆN HỆ THỐNG KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH SƯ PHẠM KỸTHUẬT THEO HƯỚNG SƯ PHẠM TƯƠNG TÁC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸTHUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Hiện nay, sinh viên Việt Nam phải đối mặt với việc thiếu kỹ năng mềm. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần có một chương trình đào tạo kỹ năng mềm cho phù hợp với nhu cầu của xã hội, đặc điểm riêng và mong muốn của người học. Bài báo này trình bày kết quả thử nghiệm mô hình huấn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên khối ngành sư phạm...

   85 p hcmute 14/06/2018 66 1

 • The Energy Management According to ISO 50001:2011 Standard and AEMAS Scheme Feasibly Implement in Viet Nam

  The Energy Management According to ISO 50001:2011 Standard and AEMAS Scheme Feasibly Implement in Viet Nam

  This paper presents the model of energy management standard ISO 50001:2011 and the upgraded version of its model – AEMAS. The application of the sustainable energy management model helps increasing the efficiency in energy management aimed at reducing production energy costs and improves a competitiveness of products. The paper also analyzes the current status of implementation of energy management, the advantage and disadvantage to...

   81 p hcmute 14/06/2018 35 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429