• NGHIÊN CỨU ẢNH HưỞNG CỦA BỘ PHẬN CẢN TỪ ĐẾN PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ CỦA QUÁ TRÌNH GIA NHIỆT BẰNG CẢM ỨNG TỪ : A STUDY ON THE IN FLUENCE OF MAGNETIC RESISTANCE ON THE TEMPERATURE DISTRIBUTION OF MAGNETIC INDUCTION HEATING

  NGHIÊN CỨU ẢNH HưỞNG CỦA BỘ PHẬN CẢN TỪ ĐẾN PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ CỦA QUÁ TRÌNH GIA NHIỆT BẰNG CẢM ỨNG TỪ : A STUDY ON THE IN FLUENCE OF MAGNETIC RESISTANCE ON THE TEMPERATURE DISTRIBUTION OF MAGNETIC INDUCTION HEATING

  Trong quá trình chế tạo các sản phẩm nhựa bằng phun ép, việc gia nhiệt cho khuôn đóng vai trò quan trọng và ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng sản phẩm. Nghiên cứu, cải tiến quá trình gia nhiệt cho khuôn bằng phương pháp cảm ứng từ là rất cần thiết. Trong đó việc sử dụng và bố trí hợp lý các tấm bằng vật liệu cản từ sẽ làm cho...

   6 p hcmute 23/04/2019 3 0

 • Management of transportation

  Management of transportation

  Transportation is arguably the most critical component of global supply chains, and one of the most complex. Delivering comprehensive coverage of domestic and global transportation trends, this title helps readers understand both the fundamental role and importance of transportation in companies and in society.

   26 p hcmute 12/04/2019 10 0

 • Pronouncing American English : Sounds, stress, and intonation

  Pronouncing American English : Sounds, stress, and intonation

  Newly updated, this classic text continues to be the most comprehensive overview of the American sound system. With an easy-to-follow format and thorough coverage of vowels, consonants, stress and intonation, Pronouncing American English guides students to develop clear speech. Perfect for the classroom, self-study, or in a language lab!

   28 p hcmute 11/04/2019 12 0

 • Marketing for decision makers

  Marketing for decision makers

  what does the term maketing mean to you ? many people think it means the same as personal selling. Others think marketing bis the same as personal selling and advertising. Still others believe merketing has something to do with making products available in stores, arranging display. and maintaining inventories of products for future sales.

   6 p hcmute 11/04/2019 10 0

 • TỐI ƯU HÓA NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ CỦA CÁNH TAY MÁY CÔNG NGHIỆP

  TỐI ƯU HÓA NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ CỦA CÁNH TAY MÁY CÔNG NGHIỆP

  Tjeo đà phát triển nhanh chóng của khoa học, Robot ngày càng được sử dụng phổ biến hơn trong sản xuất cũng như trong đời sống con người. Robot đã chiếm một vị trí quan trọng khó có thể thay thế được, nó giúp con người làm việc với năng suất cao và đặc biệt trong điều kiện khó khăn nguy hiểm. Lĩnh vực robot ngày càng chiếm được nhiều sự quan...

   22 p hcmute 02/04/2019 13 0

 • New Perspectives on Javascript and AJAX: Comprehensive

  New Perspectives on Javascript and AJAX: Comprehensive

  This book provides comprehensive instruction in basic to advanced concepts of javascript programming, teaching students to apply JavaScript to create real-world applications using a practical approach.

   24 p hcmute 28/03/2019 12 0

 • Materials Science and Engineering Properties

  Materials Science and Engineering Properties

  MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING PROPERTIES is primarily aimed at mechanical and aerospace engineering students, building on actual science fundamentals before building them into engineering applications. Even though the book focuses on mechanical properties of materials, it also includes a chapter on materials selection, making it extremely useful to civil engineers as well. The purpose of this textbook is to provide students with a...

   24 p hcmute 28/03/2019 16 0

 • Mastering chinese language and culture (Volume 6) : Textbook 6 - Workbook 6A

  Mastering chinese language and culture (Volume 6) : Textbook 6 - Workbook 6A

  Mastering Chinese Language and Culture is a 20-volume series designed to teach Chinese to students with some basic understanding of the language. It begins with the introduction of recognition of characters and pinyin, and building up to a comprehensive and systematic introduction to Chinese culture. Diverse aspects of Chinese characters such as geography, history, and philosophy are covered. The series teaches Chinese characters and culture...

   5 p hcmute 28/03/2019 18 1

 • Mastering chinese language and culture (Volume 6) : Textbook 6

  Mastering chinese language and culture (Volume 6) : Textbook 6

  Mastering Chinese Language and Culture is a 20-volume series designed to teach Chinese to students with some basic understanding of the language. It begins with the introduction of recognition of characters and pinyin, and building up to a comprehensive and systematic introduction to Chinese culture. Diverse aspects of Chinese characters such as geography, history, and philosophy are covered. The series teaches Chinese characters and culture...

   6 p hcmute 28/03/2019 18 0

 • Mastering chinese language and culture (Volume 6) : Textbook 6 - Workbook 6B

  Mastering chinese language and culture (Volume 6) : Textbook 6 - Workbook 6B

  Mastering Chinese Language and Culture is a 20-volume series designed to teach Chinese to students with some basic understanding of the language. It begins with the introduction of recognition of characters and pinyin, and building up to a comprehensive and systematic introduction to Chinese culture. Diverse aspects of Chinese characters such as geography, history, and philosophy are covered. The series teaches Chinese characters and culture...

   5 p hcmute 28/03/2019 15 1

 • Mastering chinese language and culture (Volume 7) : Textbook 7

  Mastering chinese language and culture (Volume 7) : Textbook 7

  Mastering Chinese Language and Culture is a 20-volume series designed to teach Chinese to students with some basic understanding of the language. It begins with the introduction of recognition of characters and pinyin, and building up to a comprehensive and systematic introduction to Chinese culture. Diverse aspects of Chinese characters such as geography, history, and philosophy are covered. The series teaches Chinese characters and culture...

   6 p hcmute 28/03/2019 22 0

 • Mastering chinese language and culture (Volume 9) : Textbook 9 - Workbook 9A

  Mastering chinese language and culture (Volume 9) : Textbook 9 - Workbook 9A

  Mastering Chinese Language and Culture is a 20-volume series designed to teach Chinese to students with some basic understanding of the language. It begins with the introduction of recognition of characters and pinyin, and building up to a comprehensive and systematic introduction to Chinese culture. Diverse aspects of Chinese characters such as geography, history, and philosophy are covered. The series teaches Chinese characters and culture...

   5 p hcmute 28/03/2019 12 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429