• Tìm kiếm, khai thác nguồn tài nguyên thông tin truy cập mở cho nghiên cứu, giảng dạy” & “Hướng dẫn cách sử dụng sách điện tử VITALSOURCE BRIDGE: Tài liệu tập huấn

  Tìm kiếm, khai thác nguồn tài nguyên thông tin truy cập mở cho nghiên cứu, giảng dạy” & “Hướng dẫn cách sử dụng sách điện tử VITALSOURCE BRIDGE: Tài liệu tập huấn

  Tài liệu trình bày về các nội dung: Khoa học mở rất cần cho Cách mạng công nghiệp 4.0. Tìm kiếm & khai thác nguồn tài nguyên thông tin mở cho nghiên cứu, giảng dạy. Hệ thống giấy phép nguồn mở, tính tương thích của các loại giấy phép và các lĩnh vực sử dụng giấy phép mở

   41 p hcmute 27/10/2017 28 2

 • Tính toán - Thiết kế - Chế tạo hệ thống sấy phun với cơ cấu phun ly tâm

  Tính toán - Thiết kế - Chế tạo hệ thống sấy phun với cơ cấu phun ly tâm

  Đề tài tính toán, thiết kế, chế tạo hệ thống sấy phun với cơ cấu phun ly tâm.Mô hình hệ thống thiết bị máy sấy phun, tính toán kích thước của các bộ phận và chế tạo thành công hệ thống sấy phun ở quy mô phòng thí nghiệm dùng trong công nghệ thực phẩm.

   22 p hcmute 19/10/2017 32 6

 • ỨNG DỤNG SVC VÀ PHẦN MỀM TÍNH TOÁN BÙ ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI ĐIỆN TRONG VIỆC NÂNG CAO ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG ĐIỆN

  ỨNG DỤNG SVC VÀ PHẦN MỀM TÍNH TOÁN BÙ ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI ĐIỆN TRONG VIỆC NÂNG CAO ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG ĐIỆN

  Hệ thống điện (HTĐ) đóng vai trò hế t s ứ c quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế, các áp lực về môi trường, sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, sự tăng nhanh nhu cầu phụ tải cũng như sự thay đổi theo hướng thị trường hóa ngành điện lực làm cho HTĐ ngày càng trở lên rộng lớn về quy...

   7 p hcmute 16/06/2017 16 0

 • NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG TỪ THỦY ĐỘNG LỰC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

  NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG TỪ THỦY ĐỘNG LỰC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

  Bài báo này trình bày ứng dụng của máy phát điện MHD vào nhà máy điện mặt trời hỗn hợp tập trung cường độ cao và ở mức độ trung bình. Lưu chất hoạt động của máy phát đa dạng gồm khí ion hóa và kim loại lỏng. Các kết quả mô phỏng trên mô hình kết hợp cho thấy rằng với sự tham gia của MHD thì hiệu suất của hệ thống tăng lên rõ rệt so...

   9 p hcmute 16/06/2017 16 0

 • NGHIÊN CỨU TÍNH KINH TẾ NHIÊN LIỆU XE KHÁCH GIƯỜNG NẰM ĐƯỢC CHẾ TẠO VÀ VẬN HÀNH Ở VIỆT NAM

  NGHIÊN CỨU TÍNH KINH TẾ NHIÊN LIỆU XE KHÁCH GIƯỜNG NẰM ĐƯỢC CHẾ TẠO VÀ VẬN HÀNH Ở VIỆT NAM

  Luận văn nghiên cứu tính kinh tế về tiêu hao nhiên liệu trên xe khách giường nằm được chế tạo và vận hành tại Việt Nam. Trong luận văn tác giả đã dùng phương pháp thực nghiệm sử dụng cảm biến đo lưu lượng dòng chảy để đo tiêu hao nhiên liệu trên xe. Sau đó so sánh với các kết quả đã tính toán trên lý thuyết. Thiết bị cảm biến được gắn...

   10 p hcmute 15/06/2017 17 1

 • PHƢƠNG PHÁP KHẢO SÁT ĐỘNG LỰC HỌC PHANH Ô TÔ DU LỊCH : A SURVEY METHODS FOR DYNAMIC BRAKING OF AN AUTOMOTIVE

  PHƢƠNG PHÁP KHẢO SÁT ĐỘNG LỰC HỌC PHANH Ô TÔ DU LỊCH : A SURVEY METHODS FOR DYNAMIC BRAKING OF AN AUTOMOTIVE

  Một phương pháp mô phỏng số học đã được tiến hành khảo sát động lực học phanh xe Hyundai Sonata 2011 cho cả hai hệ thống phanh ABS và phanh thường để so sánh đánh giá các chỉ tiêu hiệu quả phanh trong những điều kiện thay đổi sau: Trên đường bám tốt, đường bám kém với vận tốc bắt đầu phanh 60 km/h và 40 km/h. Tác giả đã xây dựng thành công mô...

   9 p hcmute 15/06/2017 18 0

 • VỀ TIÊU CHUẨN THỬ PHANH TRÊN BANG THỬ

  VỀ TIÊU CHUẨN THỬ PHANH TRÊN BANG THỬ

  Trong quá trình khai thác và sử dụng ô tô, công việc kiểm tra định kỳ ô tô là một vấn đề rất quan trọng, nhằm đảm bảo an tòan kỹ thuật ô tô khi lưu thông trên đường, hạn chế tai nạn giao thông, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và chuyên chở hàng hóa. Cơ sở để đánh giá mức độ đảm bảo an tòan kỹ thuật ô tô là tiêu chuẩn kiểm...

   4 p hcmute 13/06/2017 19 3

 • The Tropical House: Cutting Edge Design in the Philippines

  The Tropical House: Cutting Edge Design in the Philippines

  The selection features modernist designs referred to as Zen or Minimalist; admires the modern Global Eclectics, those well-traveled collectors of beautiful objects from East and West; and celebrates the individualists who mix European furniture with acutely creative accents from local designers or who frame edgy artworks by Filipino artists with iconic design inspired by Japanese architecture. Such are the global interiors and architecture of...

   0 p hcmute 02/06/2017 35 1

 • Super Potato Design: The Complete Works of Takashi Sugimoto: Japan's Leading Interior Designer

  Super Potato Design: The Complete Works of Takashi Sugimoto: Japan's Leading Interior Designer

  Super Potato's powerful designs for the interiors of restaurants, shops and hotels, as well as Takashi Sugimoto's designs for tea ceremony spaces and utensils, are richly complex compositions of materials which create simple, strong spaces. Using traditional Japanese building materials such as bamboo, wood, and stone, but crating original yet timeless spaces, Super Potato's designs avoid specific stylistic characterizations and short-lived...

   6 p hcmute 02/06/2017 19 0

 • Public Construction

  Public Construction

  Presents the finest selection of public buildings from across the world.

   4 p hcmute 02/06/2017 20 0

 • Tunisia Mediterranean Cuisine

  Tunisia Mediterranean Cuisine

  Tunisia Mediterranean Cuisine

   8 p hcmute 02/06/2017 22 0

 • Japanese Gardens: Tranquility, Simplicity, Harmony

  Japanese Gardens: Tranquility, Simplicity, Harmony

  At the heart of a Japanese garden is harmony with nature. More than simply a landscape of trees and flowering shrubs, a Japanese garden provides a place of serenity and rest, filled with peaceful spots that lend themselves to meditation and contemplation. "Japanese Gardens" celebrates and illustrates this ideal, showcasing the exquisite natural beauty of more than 20 quintessentially Japanese gardens - big and small, urban and rural,...

   9 p hcmute 01/06/2017 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429