• Bảng kế toán qt

  Bảng kế toán qt

  Bảng 1 - NGÂN SÁCH BÁN HÀNG STT Chỉ tiêu Năm 20 Quý 1 30,000 9 270,000 Quý 2 50,000 9 450,000 Quý 3 60,000 9 540,000 1 Sản lượng bán ( ) 2 Đơn giá bán ( 1000đ/ ) 3 Doanh thu ( 1000đ) 4 Tổng doanh thu bán hàng ( năm 20 )

   14 p hcmute 11/05/2013 68 2

 • Thực hành kinh tế lượng

  Thực hành kinh tế lượng

  Kinh tế lượng (econometrics) là một bộ phận của Kinh tế học, được hiểu theo nghĩa rộng là môn khoa học kinh tế giao thoa với thống kê học và toán kinh tế. Hiểu theo nghĩa hẹp, là ứng dụng toán, đặc biệt là các phương pháp thống kế vào kinh tế. Kinh tế lượng lý thuyết nghiên cứu các thuộc tính thống kê của các quy trình kinh tế lượng, ví dụ...

   1 p hcmute 25/08/2012 169 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429