• Hướng dẫn kỹ năng sử dụng Thư viện tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh - Thực trạng và một số giải pháp: Tiểu luận cuối khóa lớp bồi dưỡng theo chức danh Thư viện viên hạng II

  Hướng dẫn kỹ năng sử dụng Thư viện tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh - Thực trạng và một số giải pháp: Tiểu luận cuối khóa lớp bồi dưỡng theo chức danh Thư viện viên hạng II

  Công tác đào tạo người dùng tin là một trong những nhiệm vụ quan trọng giúp người dùng tin có thể nắm bắt những thông tin giá trị phù hợp với như cầu tin của mình. Đây cũng là mục đích cuối cùng của hoạt động thông tin thư viện hướng đến việc đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dùng tin. Mức độ đáp ứng nhu cầu tin của người dùng tin...

   46 p hcmute 22/10/2018 193 4

 • Thực trạng sử dụng mạng xã hội Facebook và ảnh hưởng của nó đến hoạt động học tập của Sinh viên hiện nay tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

  Thực trạng sử dụng mạng xã hội Facebook và ảnh hưởng của nó đến hoạt động học tập của Sinh viên hiện nay tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

  Mạng xã hội nói chung và Facebook nói riêng hiện nay đang là công cụ đắc lực cho thanh niên, sinh viên trong việc tìm kiếm và duy trì các mối quan hệ từ cuộc sống ảo ra ngoài đời thực và ngược lại. Bên cạnh đó, sử dụng Facebook còn dần trở thành thói quen sinh hoạt hàng ngày không thể thiếu của một đại bộ phận sinh viên, trong đó có Sinh viên...

   8 p hcmute 12/04/2016 225 10

 • Vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh cho Sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

  Vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh cho Sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là cuộc vận động lớn vừa mang tính cấp bách trong bối cảnh hiện nay, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cuộc vận động theo chỉ thị số 06/ CT – TW ngày 07/ 11/ 2006 của Bộ chính trị làm cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nhận thức về nội dung cơ...

   6 p hcmute 04/03/2016 151 8

 • Đồ Án Tốt Nghiệp Thiết Kế Lưới Điện

  Đồ Án Tốt Nghiệp Thiết Kế Lưới Điện

  Đồ Án Tốt Nghiệp Thiết Kế Lưới Điện

   142 p hcmute 12/11/2015 94 13

 • Giáo trình Vẽ điện

  Giáo trình Vẽ điện

  Giáo trình Vẽ điện được biên soạn nhằm mục tiêu giúp sinh viên vận dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn qui ước của vẽ điện để đọc, phân tích các sơ đồ điện thuộc các lĩnh vực như: Chiếu sáng, cung cấp điện, trang bị điện, điện tử dân dụng và công nghiệp,..., giúp sinh viên thực hiện hoàn chỉnh các dạng bản vẽ trên theo yêu cầu cho trước.

   60 p hcmute 02/06/2014 534 218

 • giao trinh truc khuyu thanh truyen

  giao trinh truc khuyu thanh truyen

   50 p hcmute 11/01/2014 175 81

 • Giáo trình kỹ năng dạy học

  Giáo trình kỹ năng dạy học

  Để nâng cao chất l¬ợng dạy học, bên cạnh những tri thức lý thuyết tâm lý, lý luận dạy học, giáo dục học.vv, năng lực thực hiện các hoạt động dạy học đối với giáo viên cũng rất cần thiết. Để đáp ứng việc thực hành các kỹ năng dạy học cho giáo sinh, tập thể giáo viên khoa s¬ phạm kỹ thuật biên soạn cuốn tài liệu này. Tài liêu...

   119 p hcmute 19/11/2013 826 51

 • ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG LÝ LUẬN GIÁO DỤC

  ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG LÝ LUẬN GIÁO DỤC

  Trong quá trình sống, con người đã không ngừng đấu tranh trong xã hội, đấu tranh với thiên nhiên, không ngừng lao động để tạo ra của cải vật chất và tinh thần. Trong quá trình đó con người đã tích lũy được những kinh nghiệm đấu tranh xã hội, kinh nghiệm đấu tranh với tự nhiên, kinh nghiệm lao động sản xuất. Để xã hội loài người có thể tồn...

   93 p hcmute 19/11/2013 431 12

 • Đề cương bài giảng môn logic học đại cương

  Đề cương bài giảng môn logic học đại cương

  Nhất thiết phải tự nghiên cứu bài trước khi đến lớp nghe giảng ( Theo những hướng dẫn trong đề cương bài giảng ) Hoàn thành các bài tập theo yêu cầu,hướng dẫn của giáo viên

   69 p hcmute 19/11/2013 942 33

 • Xây dựng và hoàn thiện Công trình Thuỷ lợi: Tiêu chuẩn kỹ năng nghề

  Xây dựng và hoàn thiện Công trình Thuỷ lợi: Tiêu chuẩn kỹ năng nghề

  Nghề “Xây dựng và hoàn thiện Công trình Thuỷ lợi” là nghề chuyên xây dựng và hoàn thiện các Công Trình Thủy Lợi như: Hồ chứa, Trạm bơm, Hệ thống kênh tưới, tiêu, các công trình Đê điều... Đúng các yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm, đạt năng suất, chất lượng, mỹ thuật, đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động. Bao gồm 13 nhiệm vụ và 118...

   222 p hcmute 01/07/2013 159 15

 • Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện: Tiêu chuẩn kỹ năng nghề

  Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện: Tiêu chuẩn kỹ năng nghề

  Tiêu chuẩn kỹ năng nghề “Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện” được biên soạn dựa trên kết quả của phương pháp phân tích nghề theo DACUM kết hợp với phân tích theo CHỨC NĂNG. Từ sơ đồ DACUM bao gồm các nhiệm vụ và các công việc của nhiệm vụ có thể khái quát được yêu cầu của nghề “Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện”.

   423 p hcmute 01/07/2013 340 18

 • Thú y: Tiêu chuẩn kỹ năng nghề

  Thú y: Tiêu chuẩn kỹ năng nghề

  Nghề thú y là một nghề hoạt động trong lĩnh vực chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh, hướng dẫn kỹ thuật,...nhằm bảo vệ sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi theo đúng pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi, cung cấp cho xã hội các súc sản phẩm an toàn .. Phạm vi hoạt động của người làm công tác thú y là các trang trại;...

   119 p hcmute 01/07/2013 225 15

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429