• Surface modification process by electrical discharge machining with Tungsten carbide powder mixing in kerosene fluid

  Surface modification process by electrical discharge machining with Tungsten carbide powder mixing in kerosene fluid

  Electrical discharge machining (EDM) process is widely used to process hard mmaterials in the industry. The process of electrical discharge is changed and called PMEDM when alloy powder is added in the oil dielectric. In the current study, the effect of tungsten carbide alloy powder added in the dielectric on the surface roughness (Ra) and the micro hardness of surface (HV) status of the workpiece SKD61 after machining is investigated. Studies...

   9 p hcmute 07/06/2019 71 9

 • A study on the effect of Ti target poisoning to TiN coating deposited by a DC magnetron sputtering

  A study on the effect of Ti target poisoning to TiN coating deposited by a DC magnetron sputtering

  The DC magnetron sputtering is often used for fabricating thin hard coatings for a wide range of industrial applications. The technique allows using DC power for deposition low or non-conductive films from metal target without using expensive RF power for insulation target. However, the performance of DC reactive sputtering is affected significantly by a phenomenon namely target poisoning. When the target poisoning occurs, coating is formed...

   7 p hcmute 07/06/2019 42 0

 • Asian Agriculture Growth Strategy

  Asian Agriculture Growth Strategy

  It can be easily guessed that food issue will be the next upcoming global issue for humans considering the current situation of drastic increase of world human population. Asia is one of the regions which is specifically famous and popular for agricultural production, therefore the important role of Asia to play to the world may be the increase of food production and the supply for feeding the people facing to hunger and poverty. The author...

   8 p hcmute 07/06/2019 38 1

 • Analysis And Fabrication Of A Mechanical Quick-Stop For Research On Chip Formation In Hard Turning Process

  Analysis And Fabrication Of A Mechanical Quick-Stop For Research On Chip Formation In Hard Turning Process

  Metal cutting is one of the most important machining processes in manufacturing industry. Thorough understanding of metal cutting process facilitates the optimization in selection of cutting tools and machining parameters. There are several methods used for studying phenomena in metal cutting process. Using a quick-top device is an efficient technique for investigation cutting process in which cutting action is stopped so suddenly that the...

   9 p hcmute 07/06/2019 54 0

 • Multi-objective optimization of powder mixed electrical discharge machining using titanium powder by Topsis method

  Multi-objective optimization of powder mixed electrical discharge machining using titanium powder by Topsis method

  The main focus of this paper are prosess parameters in powder mixed electrical discharge machining (PMEDM) have been optimized by Topsis method. Material removal rate (MRR), surface roughness (SR) and micro-hardness of machined surface (HV) in electrical discharge machining with powder mixed into fluid dielectric of die-steels were optimized simultaneously by Taguchi - Topsis method.

   10 p hcmute 07/06/2019 38 0

 • Nhận dạng mã vạch dùng xử lý ảnh

  Nhận dạng mã vạch dùng xử lý ảnh

  Mã vạch được cấu thành từ những vạch màu đen và vạch màu trắng là một phương pháp lưu trữ và truyền đạt thông tin sản phẩm. Do đó cần phải có các phần mềm để giải mã và hiển thị thông tin mã vạch. Có nhiều phương pháp đọc mã vạch, trong đó xử lý ảnh cũng là phương pháp được sử dụng để nhận dạng mã vạch

   8 p hcmute 07/06/2019 61 1

 • Chẩn đoán sự cố hệ thống điện dùng mạng NEURON học sâu

  Chẩn đoán sự cố hệ thống điện dùng mạng NEURON học sâu

  Bài báo cáo đề xuất phương pháp sử dụng mạng neuron học sâu ( DLNN ) để phát hiện và phân loại các dạng sự cố trên hệ thống điện. Phương pháp chẩn đoán lỗi dựa trên bộ mã hóa tự động xếp chồng ( SAE ) được đề xuất trong bài báo cáo này. Các mô phỏng và so sánh được bổ sung để xác nhận tính ưu việt của mạng chẩn đoán lỗi hệ...

   8 p hcmute 07/06/2019 55 2

 • Study on the cutting properties of the singer layer metal bonded cBN grinding wheel by electroplating in grinding of heat-treated steel SKD11

  Study on the cutting properties of the singer layer metal bonded cBN grinding wheel by electroplating in grinding of heat-treated steel SKD11

  This article presents preliminary investigations on the cutting ability of the singer layer metal-bonded cBN grinding wheel manufactured by electroplating method at Vietnamese laboratory. The cutting ability of the grinding wheel is evaluated by two factors: grinding ratio G and surface roughness of workpiece. These results are compared to those of the Japanese grinding wheels. The experimental results showed that the fabricated cBN grinding...

   8 p hcmute 07/06/2019 44 0

 • Vibration analyses of tapered composite thin-wall box beam with rectangular section

  Vibration analyses of tapered composite thin-wall box beam with rectangular section

  This paper presented vibration analyses of a tapered composite thin-wall box beam with rectangular section. In the numerical results, the effects of taper angle on natural frequencies and the corresponding mode shapes, transient responses of the beam were considered. The algorithm and Matlab code using nine nodded rectangular isoparametric plate element with five degree of freedom per node developed to solve the problems.

   9 p hcmute 07/06/2019 48 0

 • Nghiên cứu phương thức vận hành lưới điện phân phối thành phố Châu Đốc

  Nghiên cứu phương thức vận hành lưới điện phân phối thành phố Châu Đốc

  Bài báo " Nghiên cứu phương thức vận hành lưới điện phân phối thành phố Châu Đốc " đã hoàn thành các nội dung : Nghiên cứu các bài toán về tổn thất điện năng trong lưới điện phân phối và các phương pháp giải. Trên cơ sở phân tích dữ liệu biểu đồ điện nhận đầu nguồn, đề xuất qui trình xác định các chế độ phụ tải điển hình, và...

   8 p hcmute 07/06/2019 42 2

 • Nghiên cứu sử dụng cát núi vùng Tịnh Biên - An Giang thay thế cát sông cho các công cho các công trình ở địa phương

  Nghiên cứu sử dụng cát núi vùng Tịnh Biên - An Giang thay thế cát sông cho các công cho các công trình ở địa phương

  Trước tình hình phát triển đô thị hóa, nhu cầu xay dựng ngày càng cao, nguồn cát sông ngày càng khan hiếm. Việc khai thác để đáo ứng nhu cầu sử dụng nguồn cát sông ( cát vàng, cát san lấp ) trong xây dựng đã để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Bên cạnh đó, nguồn cát núi tích lũy lâu năm, nếu không khai thác, sẽ bị vùi lấp đi do quá trình đô thị...

   8 p hcmute 07/06/2019 35 0

 • Auto-tuning parameters for motion cueing algorithms with mean-variance mapping optimization

  Auto-tuning parameters for motion cueing algorithms with mean-variance mapping optimization

  Motion cueing algorithms (MCAs) are commonly used to drive physical simulators along offline-generated trajectories such as to produce proper motion cues (feeling of motion) to the passenger by a combination of tilt gravity and translational acceleration componemts (so-called linear specific forces or "g-forces") in the restricted workspace of driving simulators.

   9 p hcmute 07/06/2019 51 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429