• Phương pháp và công nghệ dạy học trong môi trường sư pham tương tác

  Phương pháp và công nghệ dạy học trong môi trường sư pham tương tác

  Mô hình sư phạm tương tác và dạy học tích cực trong môi trường sư phạm tương tác, công nghệ dạy học và thiết kế giáo án dạy học tích cực, giới thiệu một số phần mềm thiết kế giáo án điện tử theo quan điểm sư phạm tương tác,...

   7 p hcmute 26/01/2018 16 0

 • Hành trình của Trần Đức Thảo - Hiện tượng học và chuyển giao văn hóa

  Hành trình của Trần Đức Thảo - Hiện tượng học và chuyển giao văn hóa

  Phương pháp hiện tượng học và nội dung hiện thực của nó, biện chứng của vận động hiện thực...

   7 p hcmute 26/01/2018 12 0

 • Hoạt động giao tiếp nhân cách

  Hoạt động giao tiếp nhân cách

  Trong hoạt động giao tiếp nhân cách, mức độ lĩnh hội hoạt động như: kỹ năng, kỹ xảo, thói quen, cơ sở sinh lí của kĩ năng kỹ xảo, thói quen và mối quan hệ cũng chúng trong hoat động...

   9 p hcmute 26/01/2018 13 0

 • Giáo trình kiểm tra đánh giá trong giáo dục

  Giáo trình kiểm tra đánh giá trong giáo dục

  Năng lực của học sinh phổ thông không chỉ là tái hiện tri thức, thông hiểu tri thức mà quan trọng là khả năng hành động, ứng dụng vận dụng tri thức để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống...

   10 p hcmute 26/01/2018 13 0

 • Giáo trình tâm lý học quản lý

  Giáo trình tâm lý học quản lý

  Cuốn sách đã đề cập đến một số vấn đề trong Tâm lí học quản lí ở nước ta hiện nay như: khái niêm lãnh đạo, quản lý, các học thuyết về sự lãnh đạo, ê kíp lãnh đạo,...

   11 p hcmute 26/01/2018 10 0

 • Cơ sở hóa học dị vòng

  Cơ sở hóa học dị vòng

  Hóa học các hợp chất dị vòng có ý nghĩa lí thuyết cũng như thực tiễn rất to lớn và đang phát triển rất mạnh mẽ từ hơn nữa thế kỹ nay. Vì vậy, việc đào tạo các nhà hóa học làm việc trong các lĩnh vực tổng hợp hữu cơ, lí thuyết hữu cơ, dược hóa học, sản xuất phẩm nhuộm, hóa sinh học, nghiên cứu hoạt tính sinh học, ..không thể thiếu...

   4 p hcmute 26/01/2018 8 0

 • Thí nghiêm thực hành phương pháp dạy học hóa học

  Thí nghiêm thực hành phương pháp dạy học hóa học

  Công tác cơ bản trong phòng thí nghiệm hóa học gồm: cắt và uốn ống thủy tinh, chọn nút và khoan nút, lắp dụng cụ thí nghiệm, pha chế dung dịch,...

   12 p hcmute 26/01/2018 10 0

 • Giáo trình giao tiếp sư phạm

  Giáo trình giao tiếp sư phạm

  Giao tiếp sư phạm là hoạt động đặc trưng của người giáo viên. Kết quả dạy học và giáo dục phụ thuộc phần lớn vào năng lực sư phạm. Đặc biệt là năng lực giao tiếp sư phạm của giáo viên...

   7 p hcmute 26/01/2018 10 0

 • Giáo trình tâm lí học giáo dục

  Giáo trình tâm lí học giáo dục

  Giáo trình giới thiệu nhập môn tâm lí học giáo dục, sự phát triển tâm lí cá nhân, cơ sở tâm lí học của hoạt động học...

   9 p hcmute 26/01/2018 9 0

 • Sử dụng bài tập trong dạy học hóa học ở trường phổ thông

  Sử dụng bài tập trong dạy học hóa học ở trường phổ thông

  Bài tập tự luận với cơ sở phân loại bài tập hóa học tự luận, một số phương pháp giải bài toán hóa học, xây dựng bài tập hóa học mới,....

   4 p hcmute 26/01/2018 8 0

 • Dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học ở trường phổ thông

  Dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học ở trường phổ thông

  Nội dung chính của chuyên khảo gồm khái quát năng lực và dạy học tiếp cân năng lực, hệ thống năng lực chung và các năng lực chuyên biệt được hình thành và phát triển cho người học ở phổ thông trung học...

   5 p hcmute 26/01/2018 9 1

 • Chiến lược tiếp thị dịch vụ thư viện số

  Chiến lược tiếp thị dịch vụ thư viện số

  Cung cấp một số hiểu biết sâu sắc về cách các kỹ thuật tiếp thị có thể được áp dụng trong bối cảnh thư viện số

   11 p hcmute 25/01/2018 36 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429