• SKC005619_22TR

  SKC005619_22TR

  Nghiên cứu quy trình và xây dựng công thức chế biến sản phẩm nước sương sáo bổ sung thạch nha đam.Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ và tỉ lệ các thành phần đến giá trị cảm quan của sản phẩm. Xác định chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm.Xác định các chỉ tiêu vi sinh vật cho sản phẩm.

   22 p hcmute 22/06/2018 5 0

 • SKL003122-22TR

  SKL003122-22TR

  Nắm bắt được giải t huật điều khiển t hang máy đôi. Thiết kế hệ thống điều khiển sử dụng Ardui no Mega2560. Thiết kế hệ thống giám sát bằng máy tính.

   22 p hcmute 21/06/2018 6 0

 • SKL003120-22TR

  SKL003120-22TR

  Mục tiêu đề tài là nhằm thiết kế một robot di động có khả năng di chuyển theo cử chỉ của bàn tay, với cấu trúc đơn giản đồng thời điều khiển và giám sát thông qua màn hình camera từ robot truyền về. Vận dụng hiểu biết về thƣ viện OpenCV xây dựng thị giác và trí thông minh cho mô hình xe. Toàn bộ các thông số của quá trình điều khiển robot...

   22 p hcmute 21/06/2018 6 0

 • SKC005616_22TR

  SKC005616_22TR

  Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp cho và sinh viên ĐHSPKT nói riêng, góp phần gia tăng các việc sở hữu các văn bằng bảo hộ về quyền sở hữu công nghiệp cho trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

   22 p hcmute 21/06/2018 8 0

 • SKL003118-22TR

  SKL003118-22TR

  -Khái quát tình hình nghiên cứu và ứng dụng của các thiết bị thu nhiệt mặt trời ở nhiệt độ cao -Phân tích sự truyền nhiệt của bộ t hu năng lượng mặt trời parapol dạng trụ -Thử nghiệm chế tạo một bộ t hu cỡ nhỏ dạng parapol trụ

   22 p hcmute 21/06/2018 6 0

 • SKL003110-22TR

  SKL003110-22TR

  - Tì m hiểu và sử dụng SVM trong huấn luyện và nhận dạng c ác ký t ự chữ và số của biển số xe. - Tì m hiểu nguyên l ý hệ thống nhận dạng biể n số xe máy và triển khai hệ thố ng trên nền t ảng phần cứng ARM, cụ t hể với board nhúng FriendlyARM Ti ny6410. - Phần mềm chỉ nhận dạng từ t ập cơ sở dữ li ệu offline (tức các ảnh có sẵn) . - Phần...

   22 p hcmute 21/06/2018 5 0

 • SKC005614_22TR

  SKC005614_22TR

  Phục vụ dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cơ khí chế tạo máy và chuẩn đầu ra học phần công nghệ chế tạo máy

   22 p hcmute 21/06/2018 10 1

 • SKC005613_22TR

  SKC005613_22TR

  Ứng dụng phép biến đổi DCT và Wavelet vào xử lý ảnh. Xây dựng chương trình mô phỏng nhúng ảnh trong miền DCT và Wavelet. Viết chương trình mô phỏng bằng ngôn ngữ Matlab

   22 p hcmute 21/06/2018 3 0

 • SKL003107-22TR

  SKL003107-22TR

  đơn giản hóa việc báo nghỉ, báo bù của giáo viên. Mặt khác góp phần giúp cho các Phòng công tác thanh tra có thể dễ dàng quản lý việc báo nghỉ, báo bù cho các giáo viên.

   22 p hcmute 21/06/2018 4 0

 • SKL003106-22TR

  SKL003106-22TR

  Giúp cho sinh viên có thêm nhiều kiến t hức cơ bản về kim phun xăng điện tử để ứng dụng vào t hực tế về ô tô cũng như biết cách bảo dưỡng ki m ph un cho xe. Chế t ạo được mô hì nh tự động kiểm tr a kim phun xăng điện tử. Giúp sinh viên có điều kiện quan s át mô hì nh thực tế của kim phun xăng điện tử.

   22 p hcmute 21/06/2018 5 0

 • SKC005612_22TR

  SKC005612_22TR

  Giúp sinh viên hiểu được một cách dễ dàng cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống phun dầu PE

   22 p hcmute 21/06/2018 7 0

 • SKL003097-22TR

  SKL003097-22TR

  Thiết kế, thi công, điều khiển hoạt động của biển báo giao thông qua Internet sử dụng Raspberry. Tìm hiểu và ứng dụng lập trình bằng ngôn ngữ HTML,PYTHON cơ bản để xây dựng giao diện đ iều khiển. Ứng dụng lập trình vi xử lý với led matrix tạo ra mạch quang báo. Lúc này, không chỉ có máy tí nh mà còn có điện thoại ,máy tính bảng có kết nối...

   22 p hcmute 21/06/2018 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429