• Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị

  Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị

  Là một môn khoa học tổng hợp thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhân văn, địa lý, tự nhiên, kĩ thuật và nghệ thuật....

   14 p hcmute 30/01/2018 17 0

 • Sinh thái học ứng dụng trong quy hoạch và quản lý môi trường

  Sinh thái học ứng dụng trong quy hoạch và quản lý môi trường

  Hệ sinh thái là một hệ thống sinh học hoàn chỉnh và tương đối ổn định nhờ các sinh vật luôn tác động lẫn nhau và đồng thời tác động qua lại với các thành phần vô sinh của sinh cảnh...

   9 p hcmute 30/01/2018 14 0

 • Hướng dẫn thực hành PLC S7 - 200

  Hướng dẫn thực hành PLC S7 - 200

  Hướng dẫn thực hành PLC S7 - 200 giúp nhanh chóng tiếp cận với kỹ thuật tiên tiến này đồng thời đưa vào việc giảng dạy ngành học tự động hóa và lập trình PLC cho các trường kĩ thuật...

   5 p hcmute 30/01/2018 21 1

 • Hướng dẫn tính toán và thiết kế âm thanh kiến trúc

  Hướng dẫn tính toán và thiết kế âm thanh kiến trúc

  Tính toán thiết kế chất lượng âm thanh cho phòng khán giả, hệ thống điện thanh, xử lý tiếng ồn cho các khu xây dựng và khu dân cư...

   6 p hcmute 30/01/2018 11 0

 • Kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng

  Kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng

  Tài liệu tham khảo phục vụ cho các nhà quản lý, các độc giả quan tâm đến việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp xây dựng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

   9 p hcmute 30/01/2018 12 0

 • Đối xứng phân tử và lí thuyết nhóm trong hóa học

  Đối xứng phân tử và lí thuyết nhóm trong hóa học

  Phân tử và lí thuyết nhóm trong hóa học

   7 p hcmute 26/01/2018 10 0

 • Giáo trình tâm lí học đại cương

  Giáo trình tâm lí học đại cương

  Môn tâm lí học đại cương cung cấp những kiến thức cơ bản nhận dạng khoa học tâm lí và là tri thức nền tảng để tiếp thu các kiến thức tâm lí học chuyên sâu và tâm lí học liên ngành,...

   10 p hcmute 26/01/2018 23 3

 • Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lí giáo dục

  Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lí giáo dục

  Giáo dục là phạm trù chung cua nhân loại, cho nên người quản lí giáo dục chẳng những quan tâm đến lịch sử và kinh nghiệm phát triển giáo dục của đơn vị, địa phương, đất nước ...

   13 p hcmute 26/01/2018 13 0

 • Quản lí giáo dục

  Quản lí giáo dục

  Quản lí giáo dục là nhân tố then chốt đảm bảo sư thành công của phát triển giáo dục. Vì thông qua quản lí giáo dục mà việc thực hiện mục tiêu đào tạo, các chủ trương chính sách giáo dục quốc gia, nâng cao hiệu quả đầu tư cho giáo dục,...

   12 p hcmute 26/01/2018 10 0

 • Những vấn đề chung của giáo dục học

  Những vấn đề chung của giáo dục học

  Tác giả giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất mang tính chất phương pháp luận của giáo dục học...

   7 p hcmute 26/01/2018 15 0

 • Giáo trình tâm lý học quản lí

  Giáo trình tâm lý học quản lí

  Sư biến đổi nhanh chóng của xã hội trong giai đoạn hiện nay đã nảy sinh nhiều tình huống, vấn đề đòi hỏi bất cứ tổ chức và con người nào cũng phải đối mặt và giải quyết....

   8 p hcmute 26/01/2018 23 2

 • Ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Cuốn sách gồm các câu hỏi, các phương án trả lời và cả những gợi ý cho các câu hỏi và trả lời theo hình thức trắc nghiệm được chia thành các chương, bám sát theo kết cấu của giáo trình...

   5 p hcmute 26/01/2018 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429