• Giáo trình Hệ thống cỡ số trang phục

  Giáo trình Hệ thống cỡ số trang phục

  Môn học hệ thống cỡ số trang phục là môn hoc chuyên ngành dành cho sinh viên đại học ngành Công nghệ may ở học kỳ thứ ba trong toàn chương trình đào tạo. Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành nhân trắc học, các phương pháp nghiên cứu nhân trắc học, khái quát đặc điểm hình thái cơ thể người theo nhân...

   11 p hcmute 22/08/2018 351 14

 • EBOOK KHOA KINH TẾ 2018

  EBOOK KHOA KINH TẾ 2018

  Tủ sách ebook phục vụ đào tạo 4.0: tập hợp nhiều tài liệu giáo trình chuyên môn do tập thể giảng viên Khoa Kinh tế đã biên soạn nhằm phục vụ cho các chuyên ngành đào tạo của khoa: Quản lý công nghiệp, Kế toán, Thương mại điện tử, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý kinh tế

   25 p hcmute 21/08/2018 262 5

 • EBOOK KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2018

  EBOOK KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2018

  Tủ sách ebook phục vụ đào tạo 4.0: tập hợp nhiều tài liệu giáo trình chuyên môn do tập thể giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin đã biên soạn nhằm phục vụ cho các chuyên ngành đào tạo của khoa: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật dữ liệu

   25 p hcmute 21/08/2018 256 10

 • EBOOK KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ THỰC PHẨM 2018

  EBOOK KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ THỰC PHẨM 2018

  Tủ sách ebook phục vụ đào tạo 4.0: tập hợp nhiều tài liệu giáo trình chuyên môn do tập thể giảng viên Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm đã biên soạn nhằm phục vụ cho các chuyên ngành đào tạo của khoa: Công nghệ thực phẩm; Công nghệ hóa học; Công nghệ kỹ thuật môi trường

   27 p hcmute 21/08/2018 252 1

 • EBOOK VIỆN SƯ PHẠM KỸ THUẬT 2018

  EBOOK VIỆN SƯ PHẠM KỸ THUẬT 2018

  “Tủ sách EBOOK HCMUTE phục vụ đào tạo 4.0” tập hợp nhiều tài liệu giáo trình do tập thể giảng viên Viện Sư phạm kỹ thuật biên soạn, nhằm góp phần tích cực trong việc thực hiện thành công sứ mệnh là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao trong các...

   29 p hcmute 21/08/2018 259 2

 • EBOOK KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 2018

   EBOOK KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 2018

  Tủ sách ebook phục vụ đào tạo 4.0. Tập thể giáo viên Khoa Điện - điện tử đã biên soạn nhiều tài liệu giáo trình chuyên môn cho các ngành:Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật Y sinh (Điện tử Y sinh); Công nghệ kỹ thuật máy tính.

   44 p hcmute 20/08/2018 575 16

 • EBOOK KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 2018

  EBOOK KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 2018

  Tủ sách ebook phục vụ đào tạo 4.0. Tập thể giáo viên Khoa Cơ khí động lực đã biên soạn nhiều tài liệu giáo trình chuyên môn cho ngành CNKT Ô tô và CNKT Nhiệt.

   28 p hcmute 09/08/2018 229 13

 • EBOOK KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY 2018

  EBOOK KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY 2018

  Tủ sách ebook phục vụ đào tạo 4.0. Tập thể giáo viên Khoa Cơ khí chế tạo máy đã biên soạn nhiều tài liệu giáo trình chuyên môn cho các ngành: công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ kỹ thuật công nghiệp, công nghệ chế tạo máy, công nghệ chế biến lâm sản.

   38 p hcmute 08/08/2018 233 8

 • EBOOK KHOA CÔNG NGHỆ MAY VA THỜI TRANG 2018

  EBOOK KHOA CÔNG NGHỆ MAY VA THỜI TRANG 2018

  Tủ sách EBOOK HCMUTE phục vụ đào tạo 4.0. Với mong muốn giúp các em dễ tiếp cận hơn đến các tài liệu chuyên ngành khoa Công nghệ May và Thời trang, tập thể giảng viên khoa đã quyết định cùng nhau biên soạn nhiều cuốn giáo trình chuyên môn cho các ngành Kỹ thuật Nữ công, Công nghệ May và Thiết kế Thời trang như Giáo trình quản lý chất lượng trang...

   34 p hcmute 08/08/2018 151 4

 • Handbook of Food Engineering

  Handbook of Food Engineering

  The primary mission of the second of the Handbook of Food Engineering is the same as the first. The most recent information needed for efficient design and development of processes used in the manufacturing of foods products has been assembled, along with the traditional background on these processes

   13 p hcmute 02/08/2018 103 8

 • Web Application Security

  Web Application Security

  Web Application Security

   12 p hcmute 02/08/2018 111 5

 • The Design of Design

  The Design of Design

  I write to prod designer and design project managers into thinking hard about the project of designing things, especially compex systems. The viewpoints is that of an engineer, focused on utility and effectiveness but also on efficiency and elegance

   13 p hcmute 02/08/2018 70 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429