• Hướng dẫn sử dụng Thư viện điện tử IEEE Xplore Digital Library: Sách điện tử - Cơ sở dữ liệu trực tuyến trong giáo dục đại học 4.0

  Hướng dẫn sử dụng Thư viện điện tử IEEE Xplore Digital Library: Sách điện tử - Cơ sở dữ liệu trực tuyến trong giáo dục đại học 4.0

  Nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu của tập thể giảng viên và sinh viên của nhà trường, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và nâng cấp vị thế cạnh tranh của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, xứng đáng là một trong những trường đại học hàng đầu của khu vực, nhà trường đã triển khai sử dụng và khai thác hiệu quả...

   29 p hcmute 07/09/2018 389 24

 • Đề xuất đầu tư giải pháp kiểm tra trùng lặp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học: Giải pháp điện tử phục vụ đào tạo 4.0

  Đề xuất đầu tư giải pháp kiểm tra trùng lặp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học: Giải pháp điện tử phục vụ đào tạo 4.0

  Báo cáo này được viết dựa trên những yêu cầu thực tế về chất lượng hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học trong bối cảnh mới của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hô Chí Minh, và từ đó thư viện trường đề xuất triển khai giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đầu ra cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đáp ứng các yêu...

   20 p hcmute 29/08/2018 152 3

 • EBOOK KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG 2018

  EBOOK KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG 2018

  Tủ sách ebook phục vụ đào tạo 4.0: tập hợp nhiều tài liệu giáo trình chuyên môn nhằm phục vụ cho công việc giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên.

   21 p hcmute 24/08/2018 268 5

 • THIẾT LẬP CUỘC HẸN KHOA HỌC PHỤC VỤ ĐÀO TẠO 4.0

  THIẾT LẬP CUỘC HẸN KHOA HỌC PHỤC VỤ ĐÀO TẠO 4.0

  Thiết lập cuộc hẹn khoa học 4.0 - Dành cho sinh viên khoa chất lượng cao - nhằm khám phá cách tiếp cận mới trong đào tạo 4.0 và đa dạng hóa hoạt động tư vấn của nhà trường, tăng cường góp phần quảng bá phát triển thương hiệu và hình ảnh của nhà trường trong xã hội từ đó nâng cấp năng lực cạnh tranh để thu hút sinh viên trong công tác tuyển...

   8 p hcmute 24/08/2018 87 0

 • EBOOK KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 2018

  EBOOK KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 2018

  Tủ sách ebook phục vụ đào tạo 4.0: tập hợp nhiều tài liệu giáo trình chuyên môn nhằm phục vụ cho công việc giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực lý luận khoa học chính trị.

   21 p hcmute 23/08/2018 125 1

 • EBOOK KHOA XÂY DỰNG 2018

  EBOOK KHOA XÂY DỰNG 2018

  Tủ sách ebook phục vụ đào tạo 4.0: tập hợp nhiều tài liệu giáo trình chuyên môn nhằm phục vụ cho các chuyên ngành đào tạo của khoa: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, kiến trúc, quản lý xây dựng, cơ kỹ thuật.

   22 p hcmute 23/08/2018 307 4

 • EBOOK KHOA IN VÀ TRUYỀN THÔNG 2018

  EBOOK KHOA IN VÀ TRUYỀN THÔNG 2018

  Tủ sách ebook phục vụ đào tạo 4.0: tập hợp nhiều tài liệu giáo trình chuyên môn do tập thể giảng viên Khoa in và truyền thông đã biên soạn nhằm phục vụ cho các chuyên ngành đào tạo của khoa: Công nghệ in

   28 p hcmute 23/08/2018 217 6

 • NHẬP MÔN XÃ HỘI HỌC

  NHẬP MÔN XÃ HỘI HỌC

  Xã hội học, một ngành khoa học ra đời vào khoảng nữa cuối thế kỹ XIX ở các nước châu Âu, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và tư tưởng của con người đã diễn ra một quá trình đảo lộn theo chiều hướng khác nhau: tích cực, tiêu cực, tiến bộ, không tiến bộ.

   16 p hcmute 23/08/2018 97 10

 • ĐỔI MỚI NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁC MÔN KHOA HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

  ĐỔI MỚI NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁC MÔN KHOA HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

  Đây là những công trình nghiên cứu tiêu biểu và tâm huyết của các giảng viên lý luận chính trị trong các trường đại học cao đẳng, hoặc các bộ hoạt động thực tiễn qua nhiều năm trải nghiệm trong lĩnh vực công tác của mình, đã sáng tạo nên những nghiên cứu mới, phong phú về chủ đề, sâu sắc về nội dung, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn...

   14 p hcmute 23/08/2018 67 0

 • GIÁO TRÌNH BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG MÁY CÔNG NGHIỆP

  GIÁO TRÌNH BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG MÁY CÔNG NGHIỆP

  Giáo trình được biên soạn nhằm mục đích tạo cảm hứng cho các bạn sinh viên, học sinh trong lĩnh vực bảo trì và quản lý bảo trì và sẽ có những ý tưởng thiết kế các hệ thống bảo trì bảo dưỡng phục vụ cho môn học và ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống.

   11 p hcmute 23/08/2018 177 32

 • GIÁO TRÌNH MỸ THUẬT TRANG PHỤC

  GIÁO TRÌNH MỸ THUẬT TRANG PHỤC

  Giáo trình được dung làm tại liệu cho hai ngành: May và Kinh tế gia đình. Ngoại nội dung bài học, phần câu hỏi và bài tập sau mỗi chương sẽ giúp sinh viên tiếp thu, phân tích tổng hợp và khả năng sáng tạo trên các kiến thức đã học để áp dụng vao chuyên ngành và cuộc sống.

   15 p hcmute 23/08/2018 115 8

 • Giáo trình Hệ thống cỡ số trang phục

  Giáo trình Hệ thống cỡ số trang phục

  Môn học hệ thống cỡ số trang phục là môn hoc chuyên ngành dành cho sinh viên đại học ngành Công nghệ may ở học kỳ thứ ba trong toàn chương trình đào tạo. Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành nhân trắc học, các phương pháp nghiên cứu nhân trắc học, khái quát đặc điểm hình thái cơ thể người theo nhân...

   11 p hcmute 22/08/2018 248 8

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429